เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

กระแตด อ้าร์ สยาย

นี่มันพรทู๊บ แม่งอ้วน ชื่อเล่น กระแต(ด) หรือที่รู้จักในชื่อ กระแตด อ้าร์สยาย หรือเดิมว่า กระแต โฟร์ตีน เกิดวันที่ 25 สิงหายน พ.ศ. 25530 เป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงของเทย ซึ่งเปิดตัวด้วยซิงเกอร์แรกในเพลง สลัท(Slut) อันไพเราะและท่าเต้นที่แหกจนหวออ้าสยาย เลยได้มีนามในวงการ ไร้สาระนุกรมว่า กระแตด อ้าร์สยาย


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล