เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

กลอน (ถึงรัฐบาลสมัคร)

Email 2.png โปรดทราบ บทความนี้นำมาจากฟอร์เวิร์ดเมล
Cquote1.png .....เอาหมอไปอยู่การคลัง

เอาหมูไปเป็นสาธารณะสุข
เอากระบือไปเป็นมหาดไทย
เอาตัวจัญไรไปเป็นต่างประเทศ
เอาพวกอาเพศไปเป็นยุติธรรม
คุณคนระยำไปอยู่ศึกษา
แล้วคนปากหมามาเป็นนายก
เอาพวกนรกเป็นเลขา
เอากะเทย นะฮ้า มาคุมสื่อ....

Cquote2.png


ตำแหน่งตามกลอนแก้ไข

คลัง น.พ.สุรพัง เกลียดวงรี
สาธารณะสุข ไชยา มิดไชย
มหาดไทย เป็ดเหลิม
ต่างประเทศ นพดล ปัสสาวะ
ยุติธรรม สมพง อมชินวัตร
ศึกษา สมชาย โววสลัด
นายก หมักเมถุน
เลขา ลูกไอ้เหลิม
สื่อ อีเพ็ญ

Authorแก้ไข

Unknown

Referenceแก้ไข

Forword Mail