เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

การก่อเกรียน หมายถึง การทำให้บทความฮาน้อยลง หรือแย่ลง เช่น การสแปม การทำลายบทความ การทำหน้าว่าง การโพสเชียร์ดาราของตัวเองพร้อมกับด่าไร้สาระนุกรม เป็นต้น

รากศัพท์แก้ไข

  • จริงๆแล้วมาจากคำว่า ก่อกวน

บทความที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  บทความเกี่ยวกับเกรียนนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล