เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

คณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติเทย

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

คณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติเทย


สารบัญ

ประวัติแก้ไข

เริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดย ท่านผู้นำ พลเอกสนเทย บินทุ้ง (โดยมีสมเสร็จเปรมิกา เป็นผู้แอบให้การสนับสนุนอย่างลับๆ) ประธานคณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติเทย มีอำนาจหน้าที่ เป็นผู้รับคำสั่งจากเบื้องบน แต่งตั้งและถอดถอนนายีรัฐมนตร๊ด ประธานสภา และรองประธานสภาร่างกฎหมู่รัฐธรรมนูญ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังสามารถประชุมร่วมกับนายกรัฐมนเอก คณะรัฐมนโทได้ด้วย โดยอำนาจหน้าที่เหล่านี้ มีในบทบัญญัติ ในกฎหมู่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2540000901 คณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติเทย ปัจจุบัน ประกอบด้วย

อุดมการณ์แก้ไข

ชื่ออื่นๆแก้ไข

  • คนมันชั่ว

การลิดรอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนชาวเทยแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล