เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

คัมภีร์เบจิแทสคริปเชอร์

เบจิแทสคริปเชอร์(vegetascripture)หรือคัมภีร์เบจิต้าหรือเรียกย่อๆว่าคัมภีร์VC เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักกรรมคำสอนของศาสานาไว้อย่างล้นหลา และยังรวบรวมพระราดหมาปลาหวัดของมหาเมพเบจิต้าและบุคคลสังฆังของศาสนาไว้อย่างมากมายก่ายกอง คัมภีร์นี้มีทั้งหมด519ฉบับ ทำการเขียนโดยปรมจารย์ครูสอนหนังสือ คัมภีร์นี้มีอขู่สองแบบคือ

  1. บร๊ะคัมภีร์ที่เขียนโดยครูสอนหนังสือล้วนๆ เป็นเพียงคัมภีร์ที่มีบร๊ะราชประวัติขององค์มหาเมพเท่านั้น และมีทั้งหมด260ฉบับ
  2. บร๊ะคัมภีร์ที่ถูกเขียนโดยครูสอนหนังสือเช่นกันเพียงแต่มีเบจิศาสนิกชนเป็นคนช่วยเขียนคัมภีร์ทำให้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์มหาเมพและมีความสามักคีต่อกัน คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบร๊ะราชธรรมคำสอนของมหาเมพที่เมพมารินอสได้กล่าวขณะกำลังละเมอที่โรงบาลบ้าและได้กล่าวแก่คนไข้ในระแวกนั้นหลังจากที่ตื่นแล้ว และจากราชประวัติของบร๊ะองค์ และมีทั้งหมด259ฉบับ