เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ฅนเหล็กนิยม

ข้อความในจารึก

ลัทธิฅนเหล็กนิยม (Arnoldism ,Klnhc77.JPG ,ށޗބވޒހޕ)เป็นลัทธินิยมแบบมีเมพหลายองค์ และเมพแต่ละองค์มีที่มาต่างกัน และไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มีที่มาจาก ตรูดนิยม เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นโดย ท่านสาหร่าย คอนเน่ ซึ่งเป็นร่างทรงหนึ่งของสำนักธรรมเกรียน ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก ศาสนาโดเรม่อน และ ลัทธิยันตรุด เป็นลัทธินิยมแบบหนึ่งของ ศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชร และ ศาสนาการ์ดจอ นิกายโอยานิเชียน

ประวัติศาสตร์แก้ไข

การกำเนิดฅนเหล็กนิยมค่อนข้างคลุมเครือ นักวิชาการเชื่อว่า ต้องกำเนิดมาจากท่านสาหร่าย คอนเน่ เป็นแน่ ซึ่งท่านเป็นชาวล๊าว แต่ปรากฏบร๊ะคัมปีฉบับจารึกมากใน 3 ชายแดนจังหวัดภาคเหนือของยุ่นปี่ ซึ่งมันขัดกันอย่างเห็นได้ชัด นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่า น่าจะมีการขยับย้ายส่ายสะโพกของชาวล๊าวไปยังประเทศยุ่นปี่แน่ๆ

ศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชร ได้ถือกำเนิดพร้อมๆ กับฅนเหล็กนิยม จึงเป็นศาสนาแรก ที่เป็นศาสนาแบบฅนเหล็กนิยม ในยุคแรกๆ

ต่อมา ลัทธิโอยานิเชียน ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก ศาสนาโอตาคุ และ ศาสนาฅนเหล็กน้อยหัวใจเพชร จนทำให้ประเพณีเก่าแก่ของลัทธิเลือนหายไป

ลัทธิโอยานิเชียน จึงกลายเป็นลัทธิแบบ ฅนเหล็กนิยม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ศาสนาและลัทธิที่เป็นศาสนาแบบฅนเหล็กนิยมแก้ไข