เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

จังหวัดอมมากจะเกิน

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

จังหวัดอมมากจะเกิน เป็นจังหวัดในภาคตะบันหมอกเฉียงเหมือตอนล่างของประเทศเทย โดยมีการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2646 พร้อมกับจังหวัดหนูวัวลำพองและจังหวัดละแล้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอูดเตาธานี

ทำเนียบรายชื่อแซ่ผู้ว่าฯแก้ไข

หน่วยการปกครองแก้ไข

  1. อำเภอเมืองอมมากจะเกิน
  2. อำเภอข้อมูลปกปิด
  3. อำเภอข้อมูลปกปิด
  4. อำเภอข้อมูลปกปิด
  5. อำเภอข้อมูลปกปิด
  6. อำเภอข้อมูลปกปิด
  7. อำเภอข้อมูลปกปิด
  บทความเกี่ยวกับประเทศ เมือง หรือเขตการปกครองต่างนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล