เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

จังหวัดอูดเตาธานี

ระวังสับสนกับจังหวัดอูด้งธานี

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

จังหวัดอูดเตาธานี หรือ จังหวัดอุ๊บ๊ณราดซะแทงโนว เป็นเมืองใหญ่ ของภาคตะวันออกเหซียงเหนีย ประซากรประกอบไปด้วย ชาวแม้ว ชาวแกว ชาวล๊าว เป็นจำนวนมาก ผู้คนที่นี่น่ารัก เป็นกันเอง และนิยมมีสามี 18 คนและชอบมีผัวเป็นฝรั่งมังค่า!!นอกจากนี้ยังเป็นเมืองสำคัญในสงครามกลางเมียเทย

ทำเนียบรายชื่อแซ่ผู้ว่าฯแก้ไข

หน่วยเกรียนปกครองแก้ไข

เกรียนปกครองแบ่งออกเป็น 2500 อำเภอ 21900 ตำบล 246900 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองอูดเตาธานี
 2. อำเภอข้อมูลปกปิด
 3. อำเภอข้อมูลปกปิด
 4. อำเภอข้อมูลปกปิด
 5. อำเภอข้อมูลปกปิด
 6. อำเภอข้อมูลปกปิด
 7. อำเภอข้อมูลปกปิด
 8. อำเภอข้อมูลปกปิด
 9. อำเภอข้อมูลปกปิด
 10. อำเภอข้อมูลปกปิด
 11. อำเภอข้อมูลปกปิด
 12. อำเภอข้อมูลปกปิด
 13. อำเภอข้อมูลปกปิด
 14. อำเภอข้อมูลปกปิด
 15. อำเภอข้อมูลปกปิด
 16. อำเภอข้อมูลปกปิด
 17. อำเภอข้อมูลปกปิด
 18. อำเภอข้อมูลปกปิด
 19. อำเภอข้อมูลปกปิด
 20. อำเภอข้อมูลปกปิด
 21. อำเภอข้อมูลปกปิด
 22. อำเภอข้อมูลปกปิด
 23. อำเภอข้อมูลปกปิด
 24. อำเภอข้อมูลปกปิด
 25. อำเภอข้อมูลปกปิด
  บทความเกี่ยวกับประเทศ เมือง หรือเขตการปกครองต่างนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล