เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

จังหวัดเตียงลาย

Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)

จังหวัดเตียงลาย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเทย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,556 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทยมหานครประมาณ 829 กิโลเมตร โดยทางเกวียนรถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถยนต์ประมาณ 900 กิโลเมตร

สารบัญ

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ในอดีตคือ เป็นหัวเมืองส่วนหนึ่งของ กรุงชามะนาว และยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิชามะนาวอันยิ่งใหญ่อีกด้วย ก่อนจะโดนย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ จังหวัดเตียงเก่า เพราะเมืองเตียงลายโดนทำลายจนเสียหาย ย่อยยับจาก การบุกรุกโจมตีของ จักรวรรดิเกาเหลา ซึ่งนำทัพโดยแม่ทัพใหญ่ จูมวย และผู้นำทัพรองคือ แดกจังมึง ซึ่งนำทัพใหญ่มาด้วยกำลังพล 200 ข้าม แม่น้ำโขง แล้วจึงบุกล้อมเมืองเตียงลายเป็นเวลานาน ถึง 2 เดือน แล้วจึงตีเมืองเตียงลาย แตก จากการที่ สนเทย กุลทองลิ้ม ได้ร่วม วางแผนกับ แดกจังมึง แล้วลอบเปิดประตูเมือง ส่งผลให้ จูมวยสามารถ นำทัพเข้ามาตีเมืองเตียงลายได้

อื่นๆ ข้อมูลปกปิด

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เจ้าหลวงธรรมลังกา พ.ศ. 1805-1950
2 เจ้าหลวงไสสุคนรส ไม่ทราบข้อมูล
3 เจ้าหลวงสดสำราญจริต ไม่ทราบข้อมูล
4 พระยาสนิทเสน่ห์หา ไม่ทราบข้อมูล
5 พระยาราชเบยจั๋น พ.ศ.2461 - 2471
6 พระยาเมยก๋าเป็ง พ.ศ.2471 - 2481
7 เจ้านางจั๋นเป็ง พ.ศ.2481- 2484
8 เจ้านางสุภยลัย พ.ศ.2484 - 2485
9 เจ้านางศุภยคี พ.ศ.2485 - 2488
10 เจ้านาง เรยาการกิณี พ.ศ.2488-2499
11 เจ้าจอม มีนากาลาปี พ.ศ.2499-2511
12 เจ้าจอมบ่าโล้บ่าต่ะ พ.ศ.2511-2528
13 วันจวย จงสุรคนธ์รส พ.ศ.2528-2539
12 ยงยุทธ อัสวะเจริญที่สุดเบย พ.ศ.2539-2548
12 สลักเจต ติยะหงเจริญสกุลเบย พ.ศ.2548-ปัจุบัน

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดแก้ไข

คำขวัญประจำจังหวัดแก้ไข

  • เหนือสวดในสวนสยาม อร่ามโสเภณี แซงทางโค้ง ชนภูซี้แฟ้ ตายคาที่ นี่แหละเตียงลาย

หน่วยเกรียนปกครองแก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

ทิศเหนือ 
รัฐถ้าขี้เซ็กซ์ ของพม่า
ทิศใต้ 
อำเภอแม่จวย จังหวัด บร๊ะเยา
ทิศตะวันออก
แขวงบ่อเกี้ยว ประเทศล้าว
ทิศตะวันตก 
อำเภอดอยกะเป็ด จังหวัดเตียงเก่า

แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดเตียงลาย ได้แก่ แม่น้ำกก ซึ่งพัดเอาความสะอาดสกปรกมาจากชาวเขา เช่น อุจระ และปัสวะเป็นต้น ดังนั้นช่วงหน้าน้ำแม่น้ำกกจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเตียงลาย

ภูมิอากาศแก้ไข

เจงลาย เตียงลายเป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างทุนนิยมไฮดร้าเกือบตลอดทั้งปี คือมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 98.76 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 59.64 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย -74.8 องศาเซลเซียส

สภาพภูมิอากาศจังหวัดเตียงลายอยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 มรสุมได้แก่ มรสุม ข้าวเบา และร่องมรสุม ดอยตุง โดยส่วนมากวันนึง เตียงลายจะมีสภาพ ภูมิอากาศ แบบ 3 ฤดูภายในวันเดียว โดยที่จะแบ่งได้ถึงแบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

  • ฤดูร้อนมวก เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  • ฤดูหนาวมวก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม

เศรษฐกิจแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

การจราจรประชากรมักอาศัยกำปั่นเหล็กเหินฟ้า ซึ่งต้องไปขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติบ้านดู่ เตียงลาย โดยมีสายเกรียนบินมากมาย เยอะกว่าจังหวัดขอแก่หลายเท่าตัว ได้แก่

สายการบิน จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
เทยแอร์เอนเลีย เดืองมอญ, จังหวัดหาดไม่เล็กนะครับ ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นแชมป์ 999 สมัยซ้อน มีไปเดืองมอญวันละ 555+ เที่ยวบิน ไปหาดไม่เล็กฯวันละ 111 เที่ยวบิน
เทยไล่อมแอร์ เดืองมอญ ได้รับความนิยมเช่นกัน มีวันละ 555+ เที่ยวบิน
โม้คแอร์ เดืองมอญ ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นสายเกรียนบินที่แย่ที่สุดในโลก จึงเหลือเพียงวันละ 0.0003 เที่ยวบิน และคาดว่าต่อไปจะเหลือ 0 ถ้วนๆ
เทยยิ้ม สุวรรณพัง วันละ 333+ เที่ยวบิน
บานถอกแอร์เวย์ สุวรรณพัง บริการขั้นเทพก็จริงแต่แพงมาก เลยเหลือวันละ 3 เที่ยวบิน
เทยเวียดเย็ท จังหวัดรูเห็ด, สุวรรณพัง, จังหวัดอูด้งธานี
เทยไล่อมแอร์ ช้างช้า (มณฑลหูยาน) นานๆมาที
หน่ายนานแอร์ไลน์ (สายเกรียนบินระดับโลก ได้รับการจัดระดับ 555+ ดาว เทพกว่าเกรียนบินเทยชนิดมหาจักรพรรดิกับทาสในเรือนเบี้ย) เซิร์นเจิร์น (มณฑลผักกวางตุ้ง) นานๆมาที
ปูเสฉวน แอร์ไลน์ เช็งดู่ (Chengdu) นานๆมาที
ไชหน้าตะวันออกแอร์ไลน์ มึงหมิง นานๆมาที
ห้องกรงเซ็กซ์เผ็ด ห้องกรง นานๆมาที
ปักชำกิ่งตัวพิมพ์ใหญ่แอร์ไลน์ ไหโข่ง (มณฑลหำไหล) นานๆมาที
เทยแอร์เอนเลีย บ้านเป็ด (จังหวัดขอแก่) ชาติหน้าตอนบ่ายๆ[1] ซึ่งตามทิดสะดี (ทฤษฎีนั่นแหละ) แล้ว ยานโม้คแอร์ลำเล็กกว่า จะมีโอกาสคนเต็มยานมากกว่า น่ามาเปิดบินเส้นทางนี้มากกว่าอีก แต่ความจริง ใครๆก็ยี้โม้คแอร์ ไม่อยากบินด้วย เลยต้องเชียร์แอร์เอนเลียแทนดังกล่าว

ส่วนมาก 90% เป็นพวกที่ขับรถแบบไม่สนโลก เอาตัวเองเป็นใหญ่ เช่น มอเตอร์ไซด์ เวลารถบีบแตรใส่ ก็จะหันมาทักทายด้วยภาษาถิ่นของเตียงลายว่า "ปิ้น หา ป้อ คิง ก๋า" แต่ก็เพราะประชากรพวกนี้จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีแคมเปญ 700 วันอันตราย จะไม่มีชื่อเตียงลายติดอยู่ด้วย

การจราจรแก้ไข

เตียงลายเป็นเมืองในฝันของพวกขาโจ๋หลายคน เพราะการจราจรที่นี่ถือคติ "กูใหญ่" ส่งผลให้ส่วนมากจะรถติดในช่วงรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน เพราะตำรวจส่วนมากมักจะไปขายเห็ดลมกับแม่ค้าในตลาด หรือออกไปหารายได้พิเศษ เลยส่งผลให้รถบรรทุกสิบล้อเข้ามาวิ่งในช่วงการจราจรติดขัดได้

และ 90% ของคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวและขับรถที่เตียงลาย จะลงความเห็นว่าคนที่นี่ขับรถได้ห่วยแตกอันดับ 1 ของประเทศเทย

สังคมแก้ไข

สบายๆ ใจเย็น ไม่สนโลก 60% เป็นคนใจเย็น มีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งหมู่บ้าน(รู้จักกันแทบจะทั้งหมู่บ้าน) แต่เตียงลายแห่งนี้เป็นที่รวมสื่งแปลกๆเข้าไว้ด้วยกัน ผู้ชายก็ร่าน ผู้หญิงก็อยากได้ผัวหรือ หนีออกจากบ้านของตน เพื่อไปตามผัว

ศิลปะและวัฒนธรรมแก้ไข

ศิลปะแก้ไข

วัดร่วงข่วน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของเตียงลาย เพราะว่ามันสามารถฆ่าคนหลายคนได้ในคราวละมากๆเลยที่เดียว ถ้าลายไทยแหลมๆนั่นตกลงมา

และอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเตียงลายก็คือรูปวาดของ ถวัล ดัชนี

วัฒนธรรมแก้ไข

ของเกาเหลา 30%

ของกะเหลี่ยง 60%

คนเมียง5%

และของเทย 5%

การศึกษาแก้ไข

สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

มีโรงเกรียนที่ดังๆเด่นๆดังต่อไปนี้

อ๊างอิ๊งแก้ไข