เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ทีไอ้ทีวี

โลโก้ของสถานีโทรทัศน์ทีไอ้ทีวี
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

ทีไอ้ทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์หุ่นเชิดที่ถูกเชิดโดยข้อมูลปกปิด ได้รับอำนาจจากข้อมูลปกปิด ตั้งแต่วันที่ 8 ไม่มีนาคม พ.ศ. 255 รับช่วงออกอากาศต่อจากช่องไอ้ทีวี ของบอริแสด ไอ้ทีวี ไม่จำกัด (มหาซวย) ซึ่งเป็นผู้รับประทานเจ้าเดิมที่ถูกบอกเลิกไปในวันที่ 7 ไม่มีนาคม พ.ศ. 255 เนี่องจากไม่มีเงินส่งแชร์และส่งไฟแนนซ์ค่าผ่อนรถของบริษัท

ทีไอ้ทีวี เป็นเพียงสถานีโทรทัศน์ชั่วคราวขณะที่รอการดำเนินการทางกฏหมู่โดยต้องรอการพิจารณาจากศาลเตี้ย ว่าจะรุมกระทืบผู้รับประทานเดิม หรือใช้วิธีการที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรม n00b อีกครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล