เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

บร๊ะเจ้าเบ็นซ์

บร๊ะเจ้าเบ็นซ์ เป็นผู้ซึ่งทรง กอบกู้ กระทู้ในตำนาน สองกระทู้ไว้

เราจง ชาบูว์ ชาบูว์ ใครคิดจะทำลาย บร๊ะเจ้า มันต้องไม่ตายดี

นี่คือบทความเริ่มต้น ทุกคนสามารถแก้ไขได้!

และนี่คือเสียงหัวเราะ ของบร๊ะเจ้าเบนซ์

พวกเจ้า จงโหลดและนำไปใช้ และเอาไปทำให้แพร่หลาย !!

http://www.youtube.com/watch?v=pxdPsRx4CGk

จงนำไปแพร่ที่ประมูลเดี๋ยวนี้

ไม่งั้นบร๊ะเจ้าเบนซ์ จะทำการตัดคอพวกเอ็ง ให้ไม่ตายดี!!