เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

บาร์โค้ด (ภาษาปะกิต : Bar Code) หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทนข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ด้วยแสง ในประเทศทุนนิยมมักใช้ประทับไว้บนสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิน ของใช้ น้ำดื่ม อากาศ คลื่นวิทยุ เพื่อบ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีราคา

บาร์โค้ด

บาร์โค้ดกับระบอบทุนนิยมแก้ไข

บาร์โค้ดในระบอบทุนนิยม มีลักษณะภายนอกเป็นแท่งๆคล้ายกับซี่ลูกกรง เช่นเดียวกับบาร์โค้ดในระบอบสังคมนิยม แต่สิ่งแตกต่างกันก็คือ ลูกกรงของสังคมนิยมจะกั้นคนออกจากเงิน ในขณะที่ซี่กรงของทุนนิยมจะกั้นเงินออกจากคน

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล