เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ปรสิต

ปรสิต ออดไปๆๆๆ
                 — แม้ว

ปรสิต (ปะกิด:Parasite) เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อื่นหรือเซลล์ชนิดอื่นเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร และบางครั้งทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์นั้นหรือเซลล์ภายในจนเจ็บป่วยหรือถึงกับตายห่า เช่น การอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตชั้นตำในร่างกายคน ตัวอย่าง พระญาติ เป็นต้น

ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ บุคคล ที่ชอบอาศัยกับคนอื่นแบบติดแน่นหนายิ่งกว่ากาวตราช้างอีก

ปรสิตในความเชื่อแก้ไข

บุคคลที่เป็นปรสิตแก้ไข

บุคคที่เป็นปรสิตหรือเป็นตัวปรสิตมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(เดี๋ยวมาเขียนต่อ)

ปรสิตในสื่ออื่นๆแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล