เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

Accessibility.png นี่เป็นบทความเกี่ยวกับประเทศไทย หากท่านไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาดูที่ ประเทศเทย
ลอกมาจาก: ประเทศไทย ที่วิเกรียน
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!
Flag of Thailand.png


ฝรั่ง: Where are you from?
ไทย: Thailand
ฝรั่ง: Taiwan
ไทย: No Thailand
ฝรั่ง: Taiwan?
ไทย: l am from Thai-land
ฝรั่ง: Taipei?
ไทย: *#$%
ฝรั่ง: Oh i see Kuwait

                 — คนไทยกับฝรั่ง กล่าวถึง ประเทศไทย

ถ้าเมืองไทยไม่มีการคอรัปชั่น เอาทองไปทำถนนยังได้เลย
                 — อาจารย์ท่านหนึ่งของไอ้ขี้เมา กล่าวถึง ประเทศไทย

ประเทศไทย อะไรก็(เกิดขึ้น)ได้
                 — ไอ้ขี้เมา กล่าวถึง ประเทศไทย

ประเทศไทย หรือ ประเทศล้มเหลว หรือ ประเทศเช่าหนี่มา เป็นชื่อประเทศในจินตนาการที่ใช้ในละครและนวนิยายหลายเรื่อง โดยถูกตั้งชื่อนี้มาแทนที่จริงอันมีว่าประเทศสารขัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงโดยตรงในทางการเมีย แต่เดิมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 80 กว่าปี ต่อมาถูกผู้นำนามกระเดื่อง ทุจศิล กินชะมัด ได้ใช้เทคนิคการแสดงอันแนบเนียนที่มีชื่อว่าบกพร่องโดยสุจริตล้างสมองประชาชนแล้วเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบเบ็ดเสร็จประชาธิปไตย ก่อนที่จะถูก คอมแบท ยึดอำนาจกลับ จนกลายเป็นระบอบคสชธิปไตยโดยมี พลเอก อาคาอิยุท ผู้มีพลังแช่แข็งประเทศชาติให้กลับสู่ยุคนําแข็ง และ พลังเปลี่ยนสภาให้กลายเป็นสวนสัตว์ เขาเป็นร่างสแตนด์ของใครบางคนที่ร่างต้นยังคงเป็นปริศนา

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่ ประวัติศาสตร์ไทย

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก ซึ่งยาวมากจนขี้เกียจจะกล่าว สามารถเข้าไปดูได้เองที่ ประวัติศาสตร์ไทย

ว่ากันว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนับเริ่มแต่การล่มสลายของฟูนัน เมื่อต้นๆ พุทธศตวรรษที่ 13 โดยมีความสืบเนื่องและคาบเกี่ยวระหว่างอาณาจักรโบราณหลายแห่ง เช่น อาณาจักรยุ่นปี่ อาณาจักรล๊าว ฯลฯ โดยเริ่มมีความชัดเจนในอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 1781 กระทั่งเสื่อมอำนาจลงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 แล้วความรุ่งเรืองได้ปรากฏขึ้นในอาณาจักรทางใต้ โดยยังมีอาณาเขตที่ไม่แน่ชัด ครั้นเมื่อเสียกรุงในปี พ.ศ. 2310 จึงได้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรีศรีมหาสมทร

ภายหลังสิ้นสุดอำนาจและมีการสถาปนากรุงเทพเมื่อ พ.ศ. 2325 อาณาจักรไทยเริ่มมีความเป็นปึกแผ่น วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องรออีกถึง 41 ปี กว่าจะได้นายงกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2516 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการ หลังจากได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549

ชื่อประเทศไทยแก้ไข

 • เดิมมีชื่ออันสวยหรูและไพเราะเพราะพริ้งว่า สยามแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อที่สุดแสนจะธรรมดาว่า ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2482 หลังจากได้เปลี่ยนรัฐบาล ชื่อเดิมก็ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง แต่โชคยังไม่ดีที่เมื่อรัฐบาลชุดเดิมได้กลับมาปกครองใหม่อีกครั้ง ชื่อไทยนี้จึงถูกใช้ต่อมาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน

อย่างในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ชื่อ สยาม ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

ล่าสุดมีข่าวว่ามีการเรียกร้องให้กลับไปใช้คำว่า "สยาม" เหมือนเดิม แต่เพิ่มให้เป็นสาธารณรัฐสยาม แต่มีผู้คัดค้านเนื่องจากอาจจะสับสนกับชื่อโรงแรม ส่วนทางด้านสำนักทรัพย์สิน สามย่านมหาวิทยาลัย ก็ออกมาปราม บอกว่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "สยาม" ไว้แล้ว หากรัฐบาลคิดจะใช้ ก็ต้องจ่ายค่า ใช้ชื่อ โดยกล่าวว่าอาจจะทำสัญญาเป็นรายปี แล้วแต่ความเหมาะสม และสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจะเสนอให้

เขตการปกครองแก้ไข

 
ประเทศไทยในอนาคต
 • ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็นราดฉะเกรียนส่วนภูมิภาค ได้แก่จังหวัด 78.5 จังหวัด (กรุงเทพมหานครนับเป็น 1.5 จังหวัด) นอกจากนั้นยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสุขาผีบานนั้นถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีชื่อที่กำกวม ชื่อเหมือนชื่อห้องน้ำมากเกินไป
 • เคยมีแผนการจัดตั้งเขตการปกครองขึ้นมาใหม่ แต่ไม่สำเร็จ เช่น จังหวัดแม่เสียบ จังหวัดแชร์พุม เป็นต้น
 • จริง ๆ ในยุคทุจศิล กินชะมัด กำลังจะมีเขตการปกครองอิสระเกิดขึ้นมาใหม่อีกเขต แต่เนื่องจากถูกยึดอำนาจก่อน จึงไม่สามารถตั้งขึ้นมาได้ ซึ่งถ้าตั้งขึ้นมาได้สำเร็จ เขตการปกครองอิสระใหม่นี้จะอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ปัจจุบันก็กำลังจะมีเขตการปกครองเกิดขึ้นมาใหม่อีก เช่น จังหวัดบานกลึง จังหวัดฟาง จังหวัดใช้น้ำบาดาล จังหวัดบร๊ะหน้าร้าย เป็นต้น โปรดติดตามตอนต่อไป

ภูมิอากาศและภูมิประเทศแก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

 • คนไทยในประเทศไทยพูดกันว่า สภาพภูมิประเทศและลักษณะขอบเขตของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับด้ามขวาน จึงมักเรียกประเทศไทยด้วยชื่อเล่นว่าขวานทอง ซึ่งชาวต่างชาติไม่มีใครคิดเช่นนั้นกันสักคน เพราะชาวต่างชาตินั้นมักจะเล่ากันปากต่อปากว่า เมืองไทยเป็นเมืองยิ้ม เพราะเมื่อชาวต่างชาติถามคนไทยเป็นภาษาปะกิดแล้วคนไทยก็ได้แต่ยิ้มแม้ว่าชาวต่างชาติจะปวดขี้ก็ตาม หรือเวลาทำอะไรผิดก็ยิ้มอีก ยิ้มตามเคย ยิ้มตลอดเวลา

ภูมิอากาศแก้ไข

 • ภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้ง และหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี

เศรษฐกิจแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

 
เพียงแค่ ใครบางคน หกล้มลงกลางถนน แค่นั้นเอง... ก็...
 
ซ้ายมือเป็นรถยนต์ของจริง ขวามือเป็นรถที่ก็อปปี้โดยคนไทย
 • การคมนาคมในประเทศไทย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหี้ย ซึ่งขับขี่อยู่ในรถยนต์ โดยขับในลักษณะของผู้แข่งขันฟอร์มูล่าวัน แต่กลับเป็นได้แต่เพียงโตโยฮ่า อีโก้ วันเมคเรซ เท่านั้น
 • พาหนะยอดนิยมที่ใช้รองลงมา คือ รถเมล์ หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า รถเสี่ยงดวง หรือ รถกร่างถนน และอันดับที่สาม ก้านกล้วย
 • สำหรับการคมนาคมทางอากาศนั้น ปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดใช้สนามบินสุวรรณพัง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีขนาดตัวอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่องค์ประกอบภายในห่วยแตกเป็นที่สุด มีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 132.2 เซนติเมตรเพื่อใหญ่เข้าว่าอย่างเดียว ใช้งานได้จริงหรือไม่นั้นก็ไม่สน ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านขนต่อปี แต่มีห้องน้ำแค่ 2 ห้อง (ขณะนี้ปิดปรับปรุงไปเเล้ว 10 ห้อง) โดยเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 290 กันยายน พ.ศ. 25490 ทดแทนท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเมพ หรือดอเมีย ที่เปิดใช้งานมานานถึง 92 ล้านปี

เศรษฐกิจหลักของประเทศแก้ไข

 • สินค้าเกษตรกรรมลำดับหนึ่งคือแห้ว รองลงมา ได้แก่ ท้อ, บ๊วย,<ยางพารา> และ ผู้หญิง ตามลำดับ
 • สินค้าอุตสาหกรรมลำดับหนึ่งคือ ของก็อป ซึ่งมีอยู่มากมายก่ายกอง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น หรือแม้กระทั่งรถยนต์!!!!!!!!

การสื่อสารแก้ไข

 • ระบบโทรศัพท์ถูกวางรากฐานที่มั่นคง โดยท่านอดีตผู้นำที่น่านับถือ (สำหรับบางคน) ทุจศิล กินชะมัด ด้วยค่าบริการที่แสนถูก 5 บาทต่อนาที โดยเฉพาะมือถือต้นทุนเครื่องละพันแต่เอามาขายเครื่องละแสน และก่อนที่จะ(ถูกบังคับให้ต้อง)ลาออกจากตำแหน่ง ก็ได้ขายหุ้นของกิจการทั้งหมดให้แก่สิงคโปโตกไปก่อนเสียหมด

สังคมแก้ไข

 • สภาพสังคมในประเทศไทย ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลจึง (เคย) จัดโครงการต่างๆ เช่น
  • อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (รณรงค์ไม่ให้ชิงสุกก่อนห่าม)
  • เด็กไทยไม่กินหวาน (รณรงค์เด็กน้อยไม่ให้กินหวานมาก จนอ้วนตอนโต)
  • เยาวชนไทยอย่าเปรี้ยวมาก (รณรงค์เยาวชนสาวไทย ทั้งที่กะลาครอบ (จากโรงเรียนที่ปกครองในระบอบเผด็จการ) และผมยาวสลวยหรือทรงอื่นๆ ฯลฯ ไม่ให้ทำตัวเปรี้ยวจนเกินไป ไม่ให้แต่งกายเปรี้ยวจนเกินไป จนบางครั้งมันจะเปรี้ยวแซงหน้าพวกเด็กยุ่นกันแล้ว)
  • ยกเลิก โครงการ กรุงเทพ เมืองแฟชั่น เหตุเอาเปรียบสาว ม. ปลายในคราบเด็กประถม (กะลาครอบ...) จนเกินไป เด็ก ร.ร. กะลาครอบ โวย "พวกกูไม่ใช่หนูหิ่นนะโว้ย"
 • ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะตามนิตินัย ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคตามรัดถะทำมะนูนขาดๆ (โดนฉีกไปเรียบร้อยโดย คปค. และ คม.ชวย. พ่อทุกถาบัน) แต่เป็นที่รับรู้กันตามพฤตินัยว่ามีจริง แบ่งแยกตามสปีชีส์ได้ดังนี้
  • กลุ่มท่านผู้นั้น - บุคคลที่อยู่เหนือความ... ทั้งปวง มิควรมีผู้ใดอาจเอื้อมกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ใด ๆ
  • กลุ่มบุคคลธรรมด๊า ธรรมดา - เราๆ ท่านๆ ที่กำลังอ่าน "อันไซโคลพีเดีย" อยู่
  • กลุ่มรากย่า (และรากเน่า) - กลุ่มคน(ที่ทำทีเป็น)ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ที่มักจะถูกยกมาอ้างนู่นนี่ (แต่ที่ถูกยกมานั้น ก็เป็นเพราะพวกเขานิยมยกท่านผู้โน้นมาอ้างก่อนนั่นเอง)

ชนชาติแก้ไข

 • "ชาวเขาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยคือ ชาวเขาเผ่าแม้ว"
 • "ชนเผ่าที่มีอิทธิพลรองลงมาและมีจำนวนประชากรมากที่สุดคือ ชนเผ่าหัวเกรียน"
ดูเพิ่มที่ ชาวไทย

ศาสนาแก้ไข


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศาสนา

การศึกษาแก้ไข

 • ระบบการศึกษาของไทย ในระดับประถมศึกษา และมัยมศึกษาเป็นแบบนกแก้วนกขุนทองโดยที่จะเน้นไปกับการแข่งวิชาการโอลิมปิคเพื่อเพิ่มชื่อเสียงของประเทศ โดยไม่สนใจว่าเยาวชนที่เรียนนั้นจะสนใจ หรือสามารถประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่ ความก้าวหน้าของระบบการศึกษาก็รวดเร็วแบบไม่มีใครเทียบ โดยสามารถเห็นตามปกหนังสือเรียนว่าฉบับปรับปรุงตามหลักสูตร พ.ศ. 2310 เช่น การเขียนส่งจดหมายผ่านทางการสลักหินหลักศิลาจารึก หรือเขียนลงในใบลานติดกับขานกพิราบเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน

ส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้นทางรัฐจะไม่สามารถควบคุมระบบการศึกษาได้ เพราะส่วนใหญ่นั้นมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเปลี่ยนระบบการศึกษาตามใจของตนเอง ดังนั้นทางรัฐจึงเข้าควบคุมโดยทางระบบการคัดเลือกแทน โดยเรียกว่าระบบแอดมิดชวยหัวคั่น ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยดูหรูขึ้นมาเท่านั้นเอง โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนที่เนื้อหาของระบบการสอนเลย และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถามความสมัครใจของเด็กๆเลย ทำให้เกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย เครียดจนเป็นบ้าก็หลายราย น่าปรบมือให้กับผู้ใหญ่เขาจริงๆ


มหาวิทยาลัยของที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ภาษาแก้ไข

เพลงชาติของประเทศเทยแก้ไข

 พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ไทยได้ตื่นแล้ว

เนื่นนานนับศตวรรษ เราถูกกดขี่ข่มเหง เพราะเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะเรานั้นถูกแบ่งแยก จงรวมเราทั้งปวง ด้วยหนึ่งธงและหนึ่งหวัง จงร่วมมือกันเถิด เพราะเวลานั้นมาถึงแล้ว

จงรวมใจเป็นหนึ่ง รักซึ่งกันและกัน ความเป็นเอกภาพและความรัก จงยังให้มหาชนประจักษ์ หากรวมเป็นหนึ่งภายใต้ธงพื่นเดียวกันแล้ว ใครเล่าจะเอาชัยจากเราได้ ? 


ศิลปะและวัฒนธรรมแก้ไข

 • ตุ๊ดชื่อดัง - ตุ๊ดที่มีชื่อเสียง ดูที่ บทความ ตุ๊ด
 • คนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังเพลงแจ๊ส และนิยมฟังเพลงวีออสหรือเพลงยาริสมากกว่า
 • เนโกะ กัมพ์ เป็นกลุ่มบุคคลที่แพ้อาหารทะเลมากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งในเมืองไทย
  (ถ้าเห็นแค่ปู กูอยู่คนเดียวดีกว่า... ส่วนหนึ่งจากเนื้อเพลง "ปู")
 • จ. ป๊อป (จิ้งจกป๊อป) และ ค. ป๊อป (คางคกป๊อป) เป็นศิลปะการร่ายรำทำเพลง ที่อยู่ยั่งยืนยง เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย นิยมมาตั้งแต่สมัยกระโน๊นโน่นมาจนถึงสมัยนี้ ปัจจุบันยังได้แพร่หลายไปทั่วโลก จนพวกยุ่นปี่และกีเหลาเอาไปก๊อปอยู่เนืองๆ
 • รำมวยไทย หรือ ไทลำ หรือนาดตะสิน หรือ พอแย้ว... เป็นเอกลักประจำชาติของไทย ท่าสวยงามบางคนดัดมือจนมือโค้งยังไม่หาย มีเพลง 15 เพลง ตัวอย่างเพลง เช่น งามแสงคอรัปชั่นเดือน, มาซิ มาดำ(ไปเที่ยวทะเล) ฯลฯ

อาหารและเครื่องดื่ม ยอดนิยมแก้ไข

นอกจากนี้ยังมี

ซื้อได้ที่เมก้อน อีเลเดนส์

กีฬาแก้ไข

นักกีฬาไทยที่มีชื่อเสียJมาก ได้แก่

นักเพนนิสแก้ไข

ฯลฯ

นักฟุตบอลแก้ไข

ฯลฯ

นักมวยแก้ไข

ฯลฯ

นักตะกร้อแก้ไข

 • เสียบสัก ปั๋นเสียบ

นักแข่งรถแก้ไข

 • คนขับรถเมล์
 • หน้าหนา ไล่บี้หนา
 • กี๋ สักยันต์ หน้าหนา
 • สมอร์ คอวอยอ
 • ปรี๊ด ทองลิ้ม
 • อำ - ทำมาริน นี่ติดพล
 • ล็อต สกุ๋ย
 • ชมลู่ - ไอ้หยา ดอทเอ มาร์เก็ต
 • แกตะ- สูบอักษร ไชงมโคลน
 • พรแสวง ซีรีส์วัดทำหน้ากุน
 • หมาหนา พอร์นซีรีส์เชิดหน้าเชิดตา
 • วาเลนไทน์ วิไล่โลด
 • ฟิล์ม รัฐพากย์หนัง วิไล่โลด
 • วรโพด บุญเฮลพ์
 • ธเอดส์ เสรีว่าว ณ กรุงศรี (นิตยสารปกปิด)
 • พลัดถะหน้าเอดส์ อ้าซ่าเสร็จสรรพกามกิจ (นิตยสารปกปิด)
 • ถูวนารถ เปาชินด้า (นิตยสารปกปิด (แพงกว่าเล่มอื่นทั้งที่พิมพ์ขายเยอะ))
 • ปเกรียน ตั๋นซีรีส์ (นิตยสารปกปิด)
 • ถัดสระไหน อะไรหว่า (นิตยสารปกปิด)
 • ท่านศาสดาหมูแฮม
 • ไม่ปลื้ม
 • ปลื้ม Z4 บุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นบุตรชายของชวน ลี้ภัย
 • เด็กแว้น

ฯลฯ เพราะมีเยอะจริงๆ แม้แต่แพนเค้กก็ยังเคยแข่งมาแล้ว (แต่ที่กล่าวมานี้ เห็นมีแต่คนรวยๆ ทั้งนั้น)

นิยามคำศัพท์เฉพาะของกีฬาแก้ไข

 • ลีฟเวอร์ ใช้เรียกผู้เล่นที่ชอบออกจากการแข่งขันก่อนเกมส์จบ
 • นู้บ ใช้เรียกผู้เล่นมือใหม่
 • โปร ใช้เรียกผู้เล่นที่ใช่โปรแกรมช่วยเล่น ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้น ชนะทุกตา ที่ 1 ทุกรอบ สนองความต้องการของเกรียนที่มี นู้บ (อ่านบรรทัดบน)
 • เกรียน ใช้เรียกผู้เล่นที่ปากมาก รบกวนผู้อื่น
 • แร็ค ใช้เรียกอาการกระตุกของสมรภูมิที่ใช้เล่น จริงๆมันอ่านว่าแลค หรือภาษาปะกิดว่า lag
 • "เพลย์สเตชัน" มีชื่อไทยว่า เครื่องเล่นวินนิ่ง


วันสำคัญแก้ไข

 • วันสำคัญในประเทศไทยจะมีจำนวนมากโดยเฉพาะวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ซึ่งจะตั้งขึ้นหลังจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

เป็นวันที่สามารถพบเกรียนตามเกมส์ออนไลน์และร้านเกมส์ได้มากที่สุด

ลำดับที่สำคัญแก้ไข

 • กรุงเมพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ซึ่งหมายถึงชื่อของยาวที่สุด ไม่ใช่ชื่อเมืองทั่วๆไป หรือ ชื่อสถานที่ซึ่งยาวที่สุดในโลก
 • ตึกใบตกเบ็ด 2 เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีโครงสร้างทางวิศวกรรม การออกแบบดีไซน์ และการตกแต่งภายใน รวมทั้งสถานที่ตั้ง ฯลฯ ห่วยแตกจนสุดจะบรรยายจนไม่มีใครอยากพูดถึงมันอีก และเป็นตึกระฟ้าที่สูงเป็นอันดับ 300000 ของโลก (อัพเดต พ.ศ. 2552)
 • สนามบินสุวรรณพัง เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในไทย (พ.ศ. 2549) มีหอบังคับการบินเตี้ยที่สุดในโลก เตี้ยกว่าเติ้ง เสี่ยวหาร และมีห้องน้ำที่เล็กที่สุดในโลกเช่นกัน

อื่น ๆแก้ไข

 • "ประเทศเทย"ในโลกต่างมิติมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยมาก แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ฟักเคอร์ มีรูปภาพเกี่ยวกับ:
ประเทศไทย
  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล