เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

การเปลี่ยนแปลง

คิงบูเกอร์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 00:07, 17 กรกฎาคม 2550
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลังจากเลิกเรียน คิงบูเกอร์ ต้องไปฝึกฝนวิทยายุทธ Dot A ทุกวัน
ส่งผลให้ ทุกวันนี้ คิง ไร้ซึ่งคู่แข่ง
และทักษาการเล่น และทักษะการเล่น จัดอยู่ในระดับ พระเจ้า
ผู้ใช้นิรนาม