เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

การเปลี่ยนแปลง

แคมป์เด้อ ผู้พิทัดสลับส้วม

เพิ่มขึ้น 63 ไบต์, 21:21, 11 กันยายน 2554
ไม่เป็นไร้สาระนุกรม
{{ไม่เป็นไร้สาระนุกรม}}
 
แคมป์เด้อ ผู้พิทัดสลับส้วม ([[ยุ่นปี่]]:けんぷファー Kenpufā Kämpder) เป็นไลท์โนเวลที่แต่งขึ้นโดยชาว[[ยุ่นปี่]]ของ โออิชิโกะ ทสึนามิ ออกแบบตัวละคร
โดย [[ท่านผู้นั้น]] ตั้งแต่ 123456789 กันยายน พ.ศ. 2555555555552 ออกมาทั้งหมด 999999999999 เล่ม เล่มละ 1023485487 หน้า