เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

มัลโก้ดัสชี่ขี้

โรงสัตว์มัลโก้ดัสชี่ขี้ เป็นโรงสัตว์ที่เลี้ยงเหี้ยไว้จำนวนมากยังกับออมในบ้านของไอ้เชี่ยพิมหมาลา เจ้าของชื่อ นิสคาอุนว็อคเยร์ เนนเออร์(หรือเณรเห่อ ในภาษาพอร์คชิป) มีคำสก็อตตีเยร์ว่า “อิสตูนิส บอยชอล มอยดัสอีเช มุงเกลลีสไวเดโอแลมอคคา ลิซาร์ดมาดาม กินตุสเยร์นิส พูเตอร์ ไรซ์ตีสเนอร์ ด็อกแดงส์วาสตี มิวเอนนิส แทงค์วาเตอร์ส

สาขาแก้ไข