เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

รายชื่อเขตของเกรียนเทพมหานคร

เขต (อังเกรียน: district หรือ khet) เป็นชื่อเรียกหน่วยการปกครองทางมหาดเทย อยู่ระดับเดียวกับอำเภอซึ่งอยู่รองจากจังหวัด แต่ใช้เฉพาะในเกรียนเทพมหานครซึ่งไม่มีสถานะเป็นจังหวัด ในแต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวง

สารบัญ

รายชื่อแก้ไข

ปัจจุบันเกรียนเทพมหานครมี 50 เขต ต่อไปนี้คือรายชื่อเขตทั้งหมดในเกรียนเทพมหานคร (เรียงตามรหัสเขตการปกครองที่ใช้ในราชการ)

 1. เขตฟะละคร
 2. เขตดุปลาสลิด
 3. เขตหนองกระจอก
 4. เขตบางรถ
 5. เขตบางกางเขน
 6. เขตบางกะเทย
 7. เขตปทุมคืน
 8. เขตป้อมปราบสัสตูรูหีไพร่
 9. เขตฟะโข หนง
 10. เขตเหม็นบุหรี่
 11. เขตลาดขี้กระบังลม
 12. เขตนมยานนาแล้งวา
 13. เขตสัมพังทวงวงศ์
 14. เขตพญาเทย
 15. เขตทนบุหรี่
 16. เขตหนากอกใหญ่
 17. เขตห่วยแตกขวาง
 18. เขตคลองสาม
 19. เขตหีชัน
 20. เขตหนากอกน้อย
 21. เขตบางขุนเกรียน
 22. เขตพาหีเจริญ
 23. เขตหนองขุม
 24. เขตราดบูรนะ
 25. เขตบางฟัด
 1. เขตตีนแดง
 2. เขตมึงกลุ่ม
 3. เขตสายทอง
 4. เขตบางเชื่อ
 5. เขตจับตูดหมัก
 6. เขตบางคอแหก
 7. เขตประว้าย
 8. เขตคลองเคย
 9. เขตสวนร่วง
 10. เขตจอมทองแดง
 11. เขตเดืองมอญ
 12. เขตราดขี้เทหี
 13. เขตราดส้วม
 14. เขตวัดนา
 15. เขตบางแฟร์
 16. เขตหลักกิโลที่สี่
 17. เขตขนมสายไหม
 18. เขตคันนาสั้น
 19. เขตสะพานต่ำ
 20. เขตวังทองแดงหลาม
 21. เขตคลองสานวา
 22. เขตบางยาม้า
 23. เขตทหีวัดนา
 24. เขตทุ่งกู
 25. เขตบางงอน

  

ลำดับการจัดตั้งแก้ไข

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 244 สิงหาคม พ.ศ. 25166แก้ไข

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 244 สิงหาคม พ.ศ. 25166 มี 24 เขต ได้แก่

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 444 กันยายน พ.ศ. 25322แก้ไข

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 99 พฤศจิกายน พ.ศ. 25322แก้ไข

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 144 มกราคม พ.ศ. 25377แก้ไข

 • เขตสวนร่วง แยกพื้นที่จากเขตคลองเคยและเขตประว้าย
 • เขตหีแดง แยกพื้นที่จากเขตพญาไท เขตห่วยแตกขวาง และเขตราดขี้เทหี

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 211 พฤศจิกายน พ.ศ. 25400แก้ไข

เขตที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 25411แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข