เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ลัทธินิยมปอบ

Vista-password.png

เนื่องจากบทความนี้ถูกก่อเกรียนหลายครั้งติดต่อกัน การแก้ไขจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถทำได้ขณะนี้ แต่คุณยังสามารถแก้ไขได้โดยการลงทะเบียนโดยสร้างชื่อผู้ใช้
โดยคุณยังสามารถดูสาเหตุการล็อก(หากมี) หรือแสดงความเห็น เสนอข้อความ หรือขอให้ยกเลิกการป้องกันได้ในหน้าพูดคุย โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน

Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)
Mikuru Asahina2.jpg บทความนี้มีข้อมูลปกปิด
แต่ด้วยเหตุผลบางประการ เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้จริงๆ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ลัทธินิยมปอบ (ภาษาอังกฤษ Popism หรือบางที่เรียกว่า Dr.Popism) เป็นหนึ่งในลัทธิมืดที่เหล่าแฟนคลับของบร๊ะคัมปีไวต์โรดและบร๊ะคัมปีอื่นๆที่จรรโลงรจนาโดยฯพณฯท่าน ศาสตราเจียน (เกลียดสิคุณ) พันเอก (วิเศษวิเสโส) แพทย์หญิงคุณหญิง ดร. ป๊อบเลือกฮิตาจิ๊ต้องนับถือ จากการสำรวจอย่างคร่าวๆแล้วพบว่ามีสาวกอยู่กว่าครึ่งล้านคนทั่วประเทศเทย

สารบัญ

ลัทธินิยมปอบ

ลัทธินิยมปอบ ถือได้ว่าเป็นศาสนาแบบเอกเทวนิยม (Monotheism) โดยบร๊ะเจ้า บร๊ะศาสดาและผู้รจนาบร๊ะคัมปีทั้งหมดล้วนเป็นคนคนเดียวกัน คือ ฯพณฯท่าน ศาสตราเจียน (เกลียดสิคุณ) พันเอก (วิเศษวิเสโส) แพทย์หญิงคุณหญิง ดร. ป๊อบเลือกฮิตาจิ๊ มีบร๊ะคัมปีสำคัญคือไวต์โรดและเกิร์ลแอนด์อะดอลล์ หลักปฏิบัติและความเชื่อของลัทธินี้คล้ายคลึงกับศาสนาเอี้ยลิ้มในแง่ของความงมงายในตัวบร๊ะศาสดาและการมอมเมาสาวก


ประวัติย่อ

ลัทธินิยมปอบเริ่มก่อตั้งเมื่อบร๊ะศาสดามีอายุได้ 14 ปี อ้างอิงจากช่วงอายุที่ท่านศาสดาอ้างว่าเริ่มแต่งบร๊ะคัมปีไวต์โรดเล่มแรกในโรงเรียนคุโรมาตี้ (จริงหรือเท็จเป็นข้อมูลปกปิด) เมื่อบร๊ะคัมปีเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ออกแจกจ่ายให้กับเยาวชนของประเทศเทย การโปรโมตและสร้างภาพของท่านศาสดาบวกกับการโปรโมตของสำนักพิมพ์นั้นและพลังลึกลับได้ก่อให้เกิดมวลชนผู้ศรัทธากลุ่มใหญ่ขึ้น เมื่อทราบว่ามีผู้ศรัทธา ท่านศาสดาก็ได้ลงมาโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้น และช่วยกันวางรากฐานของลัทธินิยมปอบ ซึ่งได้เผยแพร่ไปในหมู่ผู้ (หลง) อ่านบร๊ะคัมปีส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วเหมือนขี้กลากลามง่ามก้น

บร๊ะคัมปี

บร๊ะคัมปีที่สำคัญของลัทธินิยมปอบได้แก่

 • ไวต์โรด
 • ไวต์โรด รีเบิร์ธ
 • ไวท์โรด รีเจเนอเรชัน
 • ไวท์โรด 0

(ทั้งสามเล่มมีเนื้อหาคล้ายๆกัน คาดว่าแต่งขึ้นเพื่อหลอกแดกตังค์สาวก)

ยังคงมีบร๊ะคัมปีอื่นๆอีก แต่ผู้เขียนบทความเห็นว่ามันเสื่อม จึงไม่เอามาลง

หลักคำสอน

ข้อมูลปกปิดด้วยเกรงว่าอาจทำให้ผู้อ่านสูญเสียความเป็นตัวเองและเปลี่ยนไปนับถือลัทธินิยมปอบได้

ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติ

ตามบร๊ะคัมปีไวต์โรดซึ่งเป็นบร๊ะคัมปีแรกสุดและสำคัญที่สุด ลัทธินิยมปอบนั้นมีข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัตินับยิบย่อยรวมกันแล้วหลายหมื่นข้อ ส่วนหนึ่งมาจากความแอ๊บแบ๊วและนิสัยที่เหมือนจะไม่ใช่ผู้ชายของบร๊ะศาสดา ในที่นี้จะยกมาให้ดูเฉพาะที่สำคัญๆเท่านั้น

ข้อบังคับเกี่ยวกับบร๊ะศาสดา

 • ฯพณฯ ศ. (เกลียดสิคุณ) พ.อ. (วิเศษวิเสโส) พญ. คุณหญิง ดร. ป๊อบเลือกฮิตาจิ๊ เป็นบร๊ะเจ้า และศาสดาของลัทธินิยมปอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • ฯพณฯ ศ. (เกลียดสิคุณ) พ.อ. (วิเศษวิเสโส) พญ. คุณหญิง ดร. ป๊อบเลือกฮิตาจิ๊ อยู่ในฐานะอันสูงส่ง หากมีผู้ใดละเมิด วิจารณ์ ตั้งคำถาม เคลือบแคลงสงสัย หรือไม่ชื่นชมความสามารถของเขาแม้เพียงนิดเดียว ผู้นั้นถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับลัทธิ แสดงว่าตาไม่ถึง ไม่เข้าถึงรสพระธรรมแห่งบร๊ะคัมปีไวต์โรดและบร๊ะคัมปีเล่มอื่นๆที่จรรโลงโดยท่านศาสดา และจำจะต้องล้างผลาญให้สิ้นไป
 • ฯพณฯ ศ. (เกลียดสิคุณ) พ.อ. (วิเศษวิเสโส) พญ. คุณหญิง ดร. ป๊อบเลือกฮิตาจิ๊ เป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถที่สุดไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ในด้านงานเขียนและวรรณกรรม เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนนิยายแนวแฟนตาซีทั่วประเทศ เป็นอนาคตและเป็นตำนานของนวนิยายแฟนตาซีไทย
 • ฯพณฯ ศ. (เกลียดสิคุณ) พ.อ. (วิเศษวิเสโส) พญ. คุณหญิง ดร. ป๊อบเลือกฮิตาจิ๊ เป็นผู้ที่มีหน้าตาท่าทาง บุคลิกและลักษณะการพูดการจาดีที่สุดในโลก

ข้อบังคับเกี่ยวกับบร๊ะคัมปี

 • บร๊ะคัมปีทั้งหมดล้วนเป็นผลงานด้านวรรณกรรมอันดับหนึ่งของประเทศเทย ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดที่กล้าบังอาจวิจารณ์หรือไม่ชื่นชมถือว่าผู้นั้นตาไม่ถึง ไม่ซึ้งถึงรสบร๊ะอธรรม และจำจะต้องแสดงพลังอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์เพื่อบังคับให้นับถือและคลั่งไคล้ หากไม่สำเร็จจำต้องล้างผลาญให้สิ้นไปด้วยพลังลึกลับ
 • บร๊ะคัมปีเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องซื้อเอาไว้ประจำบ้านไม่ว่าบร๊ะศาสดาจะขยันเขียนรีไรท์ตีพิมพ์ออกมาขายหลอกแดกตังค์เท่าไร และต้องเก็บไว้ที่หัวนอนเพื่อทำการชาบูและพิธีกรรมอื่นๆ (ดูเพิ่มเติมใน พิธีกรรม)
 • ไม่ว่าบร๊ะคัมปีจะออกมากี่เวอร์ชั่น ซ้ำซากเพียงใด ไร้การพัฒนาเพียงใด มันก็ยังคงเป็นวรรณกรรมที่เมพที่สุดในโลกอยู่ดี

ข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับเหล่าสาวก

 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงบูชาเพียงบร๊ะศาสดาป๊อบแต่เพียงผู้เดียว
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงกระทำการชาบูบร๊ะคัมปีอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง (ดูเพิ่มเติมใน พิธีกรรม)
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงตั้งกระทู้โปรโมตท่านศาสดาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆบอร์ดของโรงเรียนคุโรมาตี้
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงปั๊มกระทู้โปรโมตท่านศาสดาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆบอร์ดของโรงเรียนคุโรมาตี้
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงเอ่ยคำชมแก่บร๊ะศาสดาในทุกเวลาที่โอกาสจะอำนวย ทั้งในโรงเรียนคุโรมาตี้ เปรตบุ๊ก หรือผู้จิ๊บ (ทวิตเตอร์)
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงไม่ฟังคำสั่งและความเห็นใครอื่น พึงเชื่อฟังเพียงความเห็นของบร๊ะศาสดาเท่านั้น
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงมองความคิดเห็นของผู้อื่นที่ไม่ชื่นชมบร๊ะศาสดาว่าเป็นเพียงกากที่เขียนโดยเหล่าเกรียนและติ่งหูเท่านั้น แต่แม้จะเป็นกากมันก็สามารถแปดเปื้อนท่านศาสดาได้ จึงจำต้องผนึกกำลังกันด่าพ่อล่อแม่มันให้ยับเยินเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามต่อการบรรลุมรรคผลของบร๊ะศาสดาต่อไป
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงช่วยแก้ต่าง ยอมรับความเสี่ยง รับคำด่า และทำหน้าที่ด่าแทนบร๊ะศาสดาตลอดเวลา โดยเข้าใจโดยดุษณีว่าบร๊ะศาสดาเป็นผู้มีการศึกษาไม่มีหน้าที่จะต้องมาเกลือกกลั้วกับเหล่าคนไร้การศึกษาเช่นพวกนั้น
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงมองวรรณกรรมเรื่องอื่นทุกเรื่องในบรรณพิภพว่าต่ำต้อยกว่าบร๊ะคัมปีสูงสุดด้วยประการทั้งปวง
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงระลึกว่าตนเองถูกเสมอที่อยู่ข้างด็อกเตอร์ป๊อบ
 • สาวกของลัทธินิยมปอบพึงนับถือลัทธิอูดเตาและยาราไนก้าตามบร๊ะศาสดาด้วย

ฯลฯ


พิธีกรรม

การเข้าเป็นสาวก

ไม่มีพิธีรีตองใดๆ บร๊ะศาสดาอ้าแขนรับทุกคนที่ฉลาด (พอจะให้เขาหลอกแดก) และมีการศึกษาพอที่จะเข้าข้างเขา แต่พึงระวัง หากมีการแอบอ้างเข้าไปเป็นสาวกโดยที่ไม่ได้น้อมนับถือบร๊ะศาสดาและซึ้งในรสวรรณกรรมอันเห่ยสิ้นดีของบร๊ะคัมปีทุกเล่มแล้วจริงๆ อาจถูกพลังลึกลับฆ่าตามยกโคตร (ในแง่จิตวิทยา) ได้

พิธีชาบูบร๊ะศาสดาและบร๊ะคัมปี

 • สาวกพึงหันไปทางหัวนอนซึ่งมีบร๊ะคัมปีวางอยู่ แล้วหยิบมันมาอ่านแม้มันจะห่วยจนเอียนโอษฐ์อ้วก โดยคิดอยู่ตลอดเวลาว่า "พี่ป๊อบแต่งได้ยังไงนี่ มหัศจรรย์จริงๆ เพิ่งจะเคยอ่านวรรณกรรมที่สูงส่งดุจดั่งส่งลงมาจากสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแบบนี้เป็นครั้งแรก !" ผู้ที่ทำเช่นนี้บ่อยครั้งเข้าจะมีฌานแก่กล้าเทียบเท่ายูริ พลังจิต
 • ทุกๆวันที่ X เดือน O ซึ่งเป็นวันเกิดของบร๊ะศาสดา สาวกพึงตั้งกระทู้ล่อเป้าเพื่อสร้างภาพให้บร๊ะศาสดา ถือเป็นการชาบูที่ได้ผลแห่งบร๊ะลานุภาพสูงที่สุด


เครื่องรางของขลัง

เอาไว้เพื่อติดตามผลงาน ที่ต้องแรงเพราะยัดบ้าอะไรไม่รู้ไว้เต็มหน้าบทความและหน้าบล็อกไปหมด ที่หนักๆก็คงจะเป็นรูป (ใครอยากดูรูปเกย์ทำท่าแอ๊บแบ๊วใส่กล้องฟะ) โหลดโคตรนานทั้งๆที่ใช้เน็ต 30MB ของมหาวิทยาลัย

สาวกที่สำคัญ