เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ลิง (ปะกิด:monkey) คือสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่คนมีวิวัฒนาเกรียนมาจากสัตว์ชนิดนี้ คนจึงหน้าตาเหมือนสัตว์ชนินนี้มากที่สุด สัตว์ชนิดนี้กินทั้งพืชและสัตว์เหมือนคน

ชนิดลิงแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล