เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

สาระ

No Wikipedia.png
น่าอายแทนจริงจริง เหล่าผู้เรียกตนเองว่าผู้เชี่ยวชาญ ที่วิเกรียนพีเดีย
ไม่มีบทความเกี่ยวกับ w:สาระ

สาระ ก็คือสิ่งที่เหล่าผู้มีการศึกษาใช้แสดงออกถึงความมีการศึกษาของตนเอง ทั้งๆที่....

สารบัญ

นิยามและความหมายของคำว่าสาระแก้ไข

  สาระ น. ส่วนสำคัญ, ข้อใหญ่ใจความ, เช่น เขียนมายืดยาวแต่มีสาระน้อย ทำดีย่อมได้ดีเป็นสาระสำคัญของเรื่องนี้; ประโยชน์ เช่น เรื่องไม่เป็นสาระ ไร้สาระ  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒[1]

จากความหมายของราชบัณฑิต จะเห็นได้ว่า สาระ หรือความมีสาระนั้น ไม่ได้หมายความถึงการมีความรู้เลย ขอเพียงมีใจความ/ส่วนสำคัญ ก็ถือว่ามีสาระแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม เกรียนบางตนกลับกล่าวว่า  พวกที่เล่นวิเกรียนพีเดียสิถึงจะมีสาระ พวกไร้สาระ มันเล่นไร้สาระนุกรม 

วิธีการแสดงความมีสาระของเกรียนพยายามมีสาระแก้ไข

คำวิพากษ์วิจารณ์แก้ไข

บทความที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล