เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

สารเคมี X

สารเคมี X เป็นสารเคมีชนิดสกัดจากสารเคมีไม่ทราบชนิดจากอวกาศ ชื่อทางเคมีคือ XACID

ประวัติของสารเคมี Xแก้ไข

ค้นพบโดย ศ.จ มารีเอ้ เมาเวอร์ โดยไปที่ดาวของวิวแก็กซ์