เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

หมู คือสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีความอ้วน และมักชอบกินมากๆคล้ายนักการเมีย คนจึงนำหมูมาเปนียบเทียบกับคนที่อ้วน และหมูเรานำเนื้อมาเป็นอาหารด้วย

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล