เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ไร้สาระนุกรม:หุ่นเชิด

(เปลี่ยนทางมาจาก หุ่นเชิด)
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!
หุ่นเชิด หลายครั้งที่ถูกสร้างมา เพื่อโหวตให้ตนเองชนะ

หุ่นเชิด ในวิกิพีเดียหมายถึง ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยผู้ใช้คนอื่นในวิกิพีเดีย ใช้ในจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากชื่อบัญชีหลัก การใช้หุ่นเชิดในหลายกรณีไม่เป็นการสนับสนุน ไม่ว่าใช้ในการโหวตหรือสนับสนุนของความเห็นของตนเอง ใช้แก้ไขหรืออัปโหลดภาพที่สนับสนุนความเห็นของตนเอง หรือใช้ในการกล่าวร้ายและต่อว่าผู้อื่น

แต่หุ่นเชิดในไร้สาระนุกรม คืออาวุธที่ใช้ต่อกรกับเกรียน แฟนคลับ แว้น สก๊อย ติ่งหู อื่นๆ ได้ยอดเยี่ยม

การจัดการกับพวกหุ่นเชิดแก้ไข

ขึ้นอยู่กับความผิดที่ได้กระทำ ถ้าเป็นหุ่นเชิดผิดกฎหมู่ไร้สาระนุกรมได้แก่ หุ่นเชิดที่ใช้ก่อเกรียน หรือลงคะแนนเสียง จะถูกบล็อก แต่ถ้าเป็นหุ่นเชิดถูกกฎหมู่ ก็จะยินยอมให้ใช้สุดแท้แต่ท่านจะใช้ แต่ถ้ามีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายก็จะถูกเปลี่ยนประเภทเป็นหุ่นเชิดผิดกฎหมู่ และถูกบล็อกในที่สุด

แม่แบบที่ใช้กับหุ่นเชิดแก้ไข

 • ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ใช้คนนั้นเป็นผู้เชิดหุ่น ให้แปะแม่แบบ:ผู้เชิดหุ่นไว้ที่หน้าผู้ใช้ของคนๆนั้น
 • ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ใช้คนนั้นเป็นหุ่นเชิด ให้แปะแม่แบบ:ตัวหุ่นเชิดไว้ที่หน้าผู้ใช้ของคนๆนั้น

ปล.แม่แบบเหล่านี้ใช้กับหุ่นเชิดผิดกฎหมู่เท่านั้น

ประเภทของหุ่นเชิดแก้ไข

ในไร้สาระนุกรมแบ่งหุ่นเชิดออกเป็น 2 ประเภทคือ หุ่นเชิดผิดกฎหมู่ไร้สาระนุกรม และหุ่นเชิดถูกกฎหมู่ไร้สาระนุกรม ดังต่อไปนี้

หุ่นเชิดผิดกฎหมู่แก้ไข

คือหุ่นเชิดที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

โหวต 
ในวิกิพีเดียใช้หลักการ "หนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งคน" ในไร้สาระนุกรมใช้หลักการ "ระบอบเผด็จกู" จึงไม่สมควรอย่างยิ่งในการสมัครชื่อใหม่และมาทำการโหวตเพื่อสนับสนุนให้ชนะผลการโหวต เพราะยังไงคุณก็ไม่มีวันชนะ
ร่วมแก้ไขบทความ 
ไม่ควรใช้หลายชื่อบัญชีในการแก้ไขบทความเดียวกัน ในการแสดงให้เห็นว่าทุกชื่อได้เขียนบทความในทิศทางเดียวกัน (จากตัวผู้เขียนคนเดิม) ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความเป็นกลาง ซึ่งจะทำให้ขาประจำสับสนว้อย แต่เขียนแตกต่างกันได้
ด้านสว่าง - ด้านมืด 
การใช้สองชื่อบัญชีหรือมากกว่านั้น เพื่อแยกการแก้ไขหนึ่งเป็นการแก้ไขที่ดี ส่วนอีกชื่อหนึ่งเป็นการแก้ไขที่เจตนาว่าร้ายผู้อื่น แสดงความคิดเห็นหรือใช้แก้ไขบทความที่ขัดกับนโยบาย ในวิกิพีเดีย กรณีนี้รวมไปถึงผู้ดูแลระบบ ไม่สมควรที่จะมีหลายชื่อบัญชีเพื่อต่อกรกับผู้ก่อกวน ยกเว้นกรณีที่ใช้ต่อกรกับผู้ก่อเกรียนซึ่งสมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ไร้สาระนุกรมขอสนับสนุน

หุ่นเชิดถูกกฎหมู่แก้ไข

อันได้แก่ :

 • บอทที่ทำงานจริงๆจังๆ หรือเป็นบอทที่ผู้ควบคุมไม่ได้ใช้เขียนบทความและคำพูดต่างๆ แทนตนเอง เช่น มีไว้เพื่อจัดหน้าอัตโนมัติ ติดแม่แบบอัตโนมัติ หรือสร้างลิงก์ไปยังบทความภาษาอื่นอัตโนมัติ เป็นต้น
 • ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานจริง โดยสมัครขึ้นเพื่อปกป้องชื่อนั้นๆ ซึ่งเป็นชื่อที่ตนเคยใช้ ไม่ให้มีบุคคลอื่นสมัครชื่อนั้นแทนตน เนื่องจากเกรงว่าหากชื่อนั้นถูกผู้อื่นสมัคร ผู้ที่สมัครอาจนำชื่อสมาชิกไปใช้แอบอ้างหรือก่อเกรียน
 • หุ่นเชิดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ต่อกรกับเหล่าเกรียน ซึ่งมีจุดประสงค์ทำให้เกรียนปั่นป่วนกันเอง ดั่งเช่นการต่อต้านการก่อเกรียนจากเหล่าติ่งหูดังขั้นตอนด้านล่าง
 • และหุ่นเชิดอื่นๆ ที่สร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ โดยมีลักษณะการใช้งานที่ฟังแล้วเหมาะสม โดยไม่ขัดกับลักษณะของหุ่นเชิดผิดกฎหมู่

การใช้งานหุ่นเชิดในการต่อต้านการก่อเกรียนจากเหล่าติ่งหูแก้ไข

 1. ตั้งชื่อหุ่นเชิดของคุณให้ใกล้เคียงกับแฟนคลับ เช่น เอลฟ์ คาสสิโอเปีย หรืออื่นๆ
 2. ใส่รายละเอียดและภาพประกอบที่แสดงถึงความเป็นแฟนคลับดารานักร้องลงไปในหน้าผู้ใช้ แต่ทำข้อความที่บ่งบอกว่าเป็นหุ่นเชิดด้วย
 3. เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการ (มีแฟนคลับตัวจริงเข้ามาด่า) ให้เข้าไปเขียนความเห็นด้วยในทันที โดยตอนแรกให้แสร้งทำเป็นพวกเดียวกัน แต่แสดงความเห็นเป็นสนับสนุนไร้สาระนุกรมแทน และเริ่มเขียนจู่โจมแฟนคลับเป้าหมาย ไปถึงหน้าพูดคุยเลยทีเดียว
 4. ถ้าแฟนคลับเริ่มปั่นป่วน ถือว่าปฏิบัติการสำเร็จ

รายชื่อบัญชีหุ่นเชิดแก้ไข

หุ่นเชิดผิดกฎหมู่แก้ไข

ผู้เชิดหุ่น 
Kenza2010(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด Ving เป็นหุ่น)
หลักฐาน : สร้างบัญชีในเวลาไล่เลี่ยด้วยไอพีเดียวกันคือ 110.164.23.145
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
Ving(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน :
การใช้งาน : ตรวจสอบไอพีพบว่าเป็นเกรียนถูกวีโต้
ผู้เชิดหุ่น 
Kenza2010(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด ตำรวจ เป็นหุ่น)
หลักฐาน : สร้างบัญชีในเวลาไล่เลี่ยด้วยไอพีเดียวกันคือ 110.164.23.145
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
ตำรวจ(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน :
การใช้งาน : ตรวจสอบไอพีพบว่าเป็นเกรียนถูกวีโต้
ผู้เชิดหุ่น 
Kenza2010(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด ICT เพื่อประชาชน เป็นหุ่น)
หลักฐาน : สร้างบัญชีในเวลาไล่เลี่ยด้วยไอพีเดียวกันคือ 110.164.23.145
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
ICT เพื่อประชาชน(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน :
การใช้งาน : ตรวจสอบไอพีพบว่าเป็นเกรียนถูกวีโต้

หุ่นเชิดต้องสงสัยแก้ไข

หุ่นเชิดถูกกฎหมู่แก้ไข

ผู้เชิดหุ่น 
Boboverlord(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด E.L.F. จัง เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ก็เจ้าตัวบอก
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
E.L.F. จัง(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : ก็บอกไปแล้วงะ
การใช้งาน : เขียนข้อความไปยังแฟนคลับตัวจริง จนสามารถหยุดการก่อเกรียนได้ในที่สุด

ผู้เชิดหุ่น 
Pakorn(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด PakornBot เป็นหุ่น)
หลักฐาน : มีคำว่า Pakorn อยู่ในชื่อหุ่นเชิดของเขา นั่นก็คือ PakornBot(อะไรว้า... เหตุผลแค่นี้เอง)
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
PakornBot(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : มีการเปลี่ยนทางหน้าพูดคุยไปที่ คุยกับผู้ใช้:Pakorn
การใช้งาน : ทำงานอัตโนมัติสารพัดอย่างในไร้สาระนุกรม(บอตนั่นเอง)

ผู้เชิดหุ่น 
Jutiphan(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด IcedTea เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ชอบไอบอตเกินหน้าเกินตา
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
IcedTea(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : มีแอบแฉอยู่ที่หน้า คุยกับผู้ใช้:Jutiphan
การใช้งาน : ก่อกวน เผด็จกูคูณ 2 กลั่นแกล้ง ซ้ำเติม ทำบ้า ทำบอต ทำหลอก ทำ...ผู้เชิดหุ่น 
Jun(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด Junmahae เป็นหุ่น)
หลักฐาน : (ปูมการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่); 21:32 . . Jun (พูดคุย
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
Junmahae(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : -
การใช้งาน : ยังไม่มี แต่บันทึกไว้ก่อน

ผู้เชิดหุ่น 
Sahayfont(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด Kyan shwebo เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ใช้ไอพีเดียวกันคือ 112.142.216.209
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
Kyan shwebo(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : -
การใช้งาน : ใช้หุ่นเชิดเพื่อเรียกร้องให้มีการการสร้างไร้สาระนุกรมพม่า

ผู้เชิดหุ่น 
ThePalm(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด PalmtheCreator เป็นหุ่น)
หลักฐาน : (บันทึกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่); 14:06 . . Thepalm (พูดคุย
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
PalmtheCreator(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : -
การใช้งาน : ยังมิมี

ผู้เชิดหุ่น 
Pakorn(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด Mr.Polymerization เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ไม่มีหลักฐานอื่นใด นอกจากเจ้าตัวยอมรับเอง
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
Mr.Polymerization(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : -
การใช้งาน : ปั่นกระทู้โดยเฉพาะ(จงใจให้เป็นฝาแฝดของ Mr.Fusion)

ผู้เชิดหุ่น 
Vissanuwat(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด BouncyBot เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ไม่มีหลักฐานอื่นใด นอกจากเจ้าตัวยอมรับเอง
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
BouncyBot(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : -
การใช้งาน : ใช้เป็นบอต เพื่อแก้ไขอย่างหลบๆซ่อนโดยอัตโนนาโถทุกเวลา(ที่คอมยังไม่ปิด)

ผู้เชิดหุ่น 
PaaTop(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด TopTen เป็นหุ่น)
หลักฐาน : แฉตัวเอง
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
TopTen(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : บอกแล้วนิ
การใช้งาน : แก้ไขปัญหาที่ระบบไร้สาระนุกรมเปลื่ยนไปตามบอร์ดที่ตั้งโดย PaaTop

ผู้เชิดหุ่น 
สหายแมว(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด สหายแมว บ้านสากเหล็ก เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ยอมมอบตัว และสารภาพว่า ทำไปเพราะคอมเกิดหายนะสีขาว
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
สหายแมว บ้านสากเหล็ก(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : เกิดจากการทดลองที่ผิดพลาด ประกอบกับ น้ำท่วมทุ่งข้าวสาลี แล้วบู้ม!!! เกิดเป็นหุ่นเชิด
การใช้งาน : ตกงาน

ผู้เชิดหุ่น 
Pakorn(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (ต้องสงสัยว่าเชิด Ptest เป็นหุ่น)
หลักฐาน : ก็เจ้าตัวยอมรับเอง
ข้อปฏิเสธ : -
หุ่นเชิด 
Ptest(พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เปลี่ยนชื่อหน้า · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
หลักฐาน : -
การใช้งาน : ใช้เป็นหนูทดลอง

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหุ่นเชิดแก้ไข

 • ชาววิเกรียนบางคน รวมทั้งผู้ดูแลวิเกรียนบางคน ก็แอบใช้หุ่นเชิดเหมือนกันแหละ
  • บางทีก็สมัครหุ่นเชิดไว้ แต่ไม่ได้ใช้ (จองชื่ออื่นเอาไว้ เช่น ชื่อจริงแซ่จริง)
  • บางทีก็ไม่ทำหุ่น แต่เขียนสดๆแบบไม่ล็อกอินไปเลยก็มี
  • ผู้ดูแลไม่ใช้หุ่นเชิดในเวลาอยากเกรียนตบเกรียน เพราะหุ่นเชิดไม่มีสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้ บล็อกไอพี หรือลบหน้าอื่น แต่ถึงกระนั้น ก็อาจจะใช้บอตทำแทนตัวเองอยู่ดี
  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล