เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

หูจินเทา

โฉมหน้าของพี่แกล่ะ
ความประทับใจที่บิลเกต มีต่อ เหาจิ่นทู

หูจินเทา เป็นประธานสมาคมกร็อฟแห่งจีนแผ่นดินหย่ายคนปัจจุบัน

คำวิพากษ์วิจารณ์แก้ไข

  บทความเกี่ยวกับนักการเมียนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล