เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

อนาถาธิปไตย

No Wikipedia.png
น่าอายแทนจริงจริง เหล่าผู้เรียกตนเองว่าผู้เชี่ยวชาญ ที่วิเกรียนพีเดีย
ไม่มีบทความเกี่ยวกับ w:อนาถาธิปไตย

อนาถาธิปไตย คือลักษณะของประชาธิปไตย หรือการแสดงออกทางประชาธิปไตย ที่มุ่งเอาชนะคะคานกัน เพื่อทำลายล้างกันทางการเมีย โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม และทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกไร้ที่พึ่งพิงอย่างที่สุด ซึ่งตอนนี้ปรากฏอยู่ในประเทศเทย

นิยามศัพท์แก้ไข

คำว่า "อนาถาธิปไตย" มาจากคำเต็มว่า "ประชานาถาธิปไตย" อันเกิดจากการสมาสคำว่า "ประชา" (แปลว่า ประชาชนพลเมือง), "อนาถ" (แปลว่า ความไร้ที่พึ่ง) และ "อธิปไตย" (แปลว่า การปกครอง) โดยรวมแล้ว คำว่า "ประชานาถาธิปไตย" จึงแปลว่า "การปกครองโดยที่ประชาชนไร้ที่พึ่ง" ต่อมาเพื่อความสะดวก จึงเรียกย่อๆ ว่า "อนาถาธิปไตย" ซึ่งยังคงความหมายเดิมไว้ว่า "การปกครองอย่างไร้ที่พึ่งพิง" ได้อยู่เช่นเดิม

ที่มาแก้ไข

เหตุที่ต้องเรียกว่า อนาถาธิปไตย นั้น เป็นเหตุมากจาก ปัญหาทางการเมืองในประเทศเทย ซึ่งมีการแสดงออกทางประชาธิปไตยจากทั้งฝ่ายพันธมิตรกระบือเทย (โจรโพกผ้าเหลือง) และฝ่ายกลุ่มนอปอเกรียน (โจรโพกผ้าแดง) โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่า เป็นการชุมนุมตามแนวทางประชาธิปไตยแล้วดำเนินการตามสิทธิในรัฐธรรมนู้บ และเป็นการดำเนินการตามเสียงของคนส่วนใหญ่

ซึ่งแท้จริงแล้ว ประชาชนหรือเสียงส่วนใหญ่ กลับต้องก้มหน้ารับกรรม หรือรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจากทั้งฝั่งเสื้อแดง นปช. และฝั่งเสื้อเหลือง พธม. โดยปัญหาหลักๆ ที่ส่งผลกระทบมากคือ

 • การชุมนุมปิดสนามบินสุวรรณพัง
 • การชุมนุมปิดถนน
  • การชุมนุมปิดถนนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  • การชุมนุมปิดสี่แยกต่าง ๆ
 • การชุมนุมปิดห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
 • การเผารถเมล์ (แต่ไม่เผาแท็กซี่)
 • การเทของเหลวมีสีชนิดต่าง ๆ ให้เปรอะเปื้อน อาจมีเชื้อโรคด้วย (บางฝ่ายกล่าวหาว่ามีเชื้อ HIV ด้วย)
 • การจุดไฟเผายางรถ
 • การเผาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ศาลากลาง ห้างสรรพสินค้า (แต่โรงพักไม่โดนเผา)
 • การก่อเกรียนโดยใช้ระเบิดชนิดต่าง ๆ
 • การเข่นฆ่ากันเองระหว่างสองฝ่าย (หรือมากกว่า) ทำให้มีผู้อื่นที่ไม่ต้องการเข้าร่วมสงคราม และ/หรือ ไม่มีอาวุธใด ๆ พลอยโดนลูกหลง บาดเจ็บล้มตายไปด้วย
 • หลังจากก่อความวุ่นวายจนหนำใจแล้ว แทนที่จะกลับไปทำมาหากินเลี้ยงปากท้องเฉกเช่นอารยชนอื่นๆ เขาทำกัน ก็ยังมาแบมือขอจากภาครัฐตลอดไป

ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน และต้องก้มหน้ารับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเทยอย่างเลี่ยงไม่ได้

อ่านเพิ่มแก้ไข

  บทความเกี่ยวกับการเมีย การปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล