เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

เกรียนทาส

เกรียนทาส คือ เกรียน ที่ไม่ใช่ เกรียนเทพ หรือเรียกอีกอย่างง่ายๆว่า เบ๊ของพวกเกรียน หน้าที่ของเกรียนทาสมีหลายอย่าง ส่วนใหญ่พวกเกรียนจะใช้ให้ไปต้มมาม่าและซื้อบัตรเติมตังค์