เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

บางที คุณอาจหมายถึง สอบแพะ

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!


แพะ (ภาษาปะกิด: Goat) คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเต้าอันศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง ร้องว่า แบ๊ะ แบ๊ะ เป็นอาหรรมหลักของอาบังโดยมาก ในอีดตยุคโบราณ... ล้านปีนักผีชีวะวิทยาเคยจัดให้อยู่ในกลุ่มเมพ เพราะว่ากันว่ามันนี่แหละเป็นรถส่วนตรูดของเมพทอดอก แต่เมื่อมีการประดอประดิดแว่นสายตา นักผีชีวะวิทยาจึงจัดให้อยู่ในพวกเดียวกับควายแทน


ความเห็นแก้ไข

 อาหย่อยยยยยย!!!!!!! 
                 — อาบัง

แหล่งสารสนเทยอื่นๆ เพื่อการชาบู บูชาแพะแก้ไข