เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ลัทธิโกยเถอะโยม

(เปลี่ยนทางมาจาก โกยเถอะโยม)

ลัทธิโกยเถอะโยม เป็นลัทธิแบบฅนเหล็กนิยม

เจ้าของลัทธิ ชื่อ บร๊ะธัมมะไชโยโย่ อะโลฮ่า แห่งสถาน ธรรมเกรียน ซึ่งเที่ยวบอกใครต่อใครว่า เป็นศิษย์ที่ได้รับสืบทอดวิชชา มาจากอาจารย์แม่บ้องคุณป้าจัน ขนนกแร้ง ผู้ซึ่งแอบอ้างว่า เป็นผู้กอบกู้ประเทศเทยจากระเบิดมหาประลัย โดยการปัดมือ แล้วลูกระเบิดมหาประลัย ก็ลอยปลิวไปตกไกลจากจุดที่แม่ชีปัด หลายพัน(ลำ)มิลลิเมตร เจ๋งเหมือนเดชคัมภีร์เทวดาเลย

ลัทธิโกยเถอะโยม เน้นการทำบุญให้เจ้าลัทธิเยอะๆ เพื่อที่จะได้บุญเยอะๆ แล้วก็ จะได้โกยเงินกันเป็นล่ำเป็นสัน