เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

โจร คือ คนร้ายประเภทลักทรัพย์ ส่วนมากไม่ได้มาฆ่าหรือทำร้ายคน แต่ที่ทำร้ายหรือฆ่าเพราะอยากได้ทรัพย์ เป็นการชิงทรัพย์ ไม่ใช่ทำร้ายคน ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นคนเลว

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล