ไร้สาระนุกรม:นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ให้ถี่ถ้วน เพราะเนื้อหาเหล่านี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ การเยียวยา และพันธะทางกฎหมายของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดและข้อยกเว้น และตัวบทเกี่ยวกับการยุติข้อพิพาท ซึ่งจะทำหน้าที่กำกับว่าควรยุติข้อพิพาทอย่างไร

  • ในการใช้งานไร้สาระนุกรม คุณได้ยอมรับว่าจะไม่ดูหมิ่น, ก่อกวน, ข่มขู่, สวมรอย หรือคุกคามผู้ใช้อื่นในไร้สาระนุกรม ไม่โพสต์หรือส่งต่อสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ความตลกขบขันอย่างสร้างสรรค์ และมีเนื้อหาส่อไปทางลามกอนาจาร, ดูหมิ่น, ก้าวร้าว, หยาบคาย หรือสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดกฎข้อบังคับหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม หรือประกอบไปด้วยเนื้อหาเหยียดรสนิยมทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา หรือส่งเสริมอาชญากรรมรูปแบบใดก็ตาม คุณยอมรับว่าจะไม่สวมรอย หรือพยายามสวมรอยเป็นผู้ใช้และบุคคลอื่น ไม่โพสต์เนื้อหาผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ไม่กระทำการหรือพยายามกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัส, บัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้รายใดในไร้สาระนุกรม ไม่กระทำพฤติกรรมที่เข้าข่าย “สแปม” และไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในท้องที่ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์
Uncyclomedia Foundation logo.svg
  • คุณยินยอมที่จะเก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ ที่จะแจ้งให้ทางไร้สาระนุกรมทราบโดยทันทีถึงการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อไร้สาระนุกรมไม่ว่าจะในทางใด ๆ และไม่เข้าถึงไร้สาระนุกรมผ่านทางวิธีอัตโนมัติโดยไม่ขออนุญาต
  • คุณยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งเข้ามาหรือแสดงอยู่บนไร้สาระนุกรมแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับว่าจะไม่ส่งเนื้อที่คุณไม่ได้เป็นผู้สร้าง หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเข้าสู่ระบบ ในการส่งเนื้อหาเข้าสู่ระบบ คุณได้แสดงออกว่าคุณเป็นเจ้าของ หรือมีใบอนุญาต, สิทธิ์, คำยินยอม และคำอนุญาตที่จำเป็นเพื่อให้ไร้สาระนุกรมคัดลอก, เก็บรักษา, เผยแพร่ หรือกระจายเนื้อหานั้น ไร้สาระนุกรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือการกระทำของผู้ใช้ใด ๆ บนไร้สาระนุกรม ผู้ใช้ทุกรายบนในไร้สาระนุกรมย่อมรับทราบว่าผู้อื่นอาจจะดัดแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่พวกเข้าส่งเข้ามาในเว็บไซต์ก็ได้ และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ด้วยตัวเอง, ยอมรับเงื่อนไขของไร้สาระนุกรม และเข้าถึงไร้สาระนุกรมโดยตระหนักอยู่ก่อนแล้วว่าอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่คุณอาจจะพบว่ามีลักษณะก้าวร้าว, อนาจาร หรือน่ารังเกียจ
  • คุณยอมรับว่า ในกรณีใด ๆ ก็ตาม หากไร้สาระนุกรม, ผู้ดูแล หรือผู้ใช้ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดความเสียหายรูปแบบใด ๆ ในทางกฎหมายอันเกิดจากการใช้ไร้สาระนุกรม หรือเนื้อหาใด ๆ บนตัวเว็บไซต์ แม้ในกรณีที่ไร้สาระนุกรมทราบอยู่ก่อนแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ในการใช้งานไร้สาระนุกรม คุณยอมรับว่า คุณจะได้รับเพียงการชดเชยอย่างเป็นธรรมตามคำสั่งศาล (equitable, injunctive relief) และจะไม่ได้รับสิทธิ์ชดเชยด้วยเหตุแห่งความเสียหายนั้น ไม่ว่าคุณจะดำเนินการอย่างไรก็ตาม
  • คุณยินยอมให้ไร้สาระนุกรมแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้
  • ในการใช้งานไร้สาระนุกรม คุณได้ยอมรับว่าเฉพาะกฎหมายของรัฐออนแทรีโอเท่านั้น และทั้งนี้ ไม่หมายความถึงหลักการว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับไร้สาระนุกรม ทั้งนี้ คุณได้ยอมรับว่าคุณจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ จนกว่าคุณจะได้หาทางระงับจนถึงที่สุดแล้วตามกระบวนการระงับข้อพิพาทในในไร้สาระนุกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ถึงข้อข้องใจของคุณ และแจ้งความประสงค์ต้องการดำเนินการทางกฎหมายของคุณ ในกรณีที่คุณตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมาย คุณจะต้องดำเนินการในอาณาเขตของรัฐออนแทรีโอเท่านั้น และคุณยินยอมที่จะเพิกถอนข้อต่อสู้ที่ว่าคุณขาดอำนาจเฉพาะเหนือตัวบุคคล (Personal jurisdiction) และการใช้หลัก forum non conveniens

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงสมบูรณ์ซึ่งคุณทำกับไร้สาระนุกรมด้วยการใช้งานเว็บไซต์ และมีผลแทนที่ข้อตกลงใด ๆ ที่คุณอาจทำไว้ก่อนหน้านี้ หากทางไร้สาระนุกรมไม่ได้ใช้ หรือบังคับใช้หลักเกณฑ์ใดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ไม่ได้หมายความว่าหลักเกณฑ์นั้นถูกเพิกถอนลงอย่างสิ้นเชิงในทางใด ๆ และหากบทบัญญัติข้อใดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ, บังคับใช้ไม่ได้ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้มีอำนาจเพียงพอ ให้ถือว่าบทบัญญัติข้อนั้นเป็นอันยุติลง แต่บทบัญญัติข้ออื่นในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ให้ถือว่ายังสามารถบังคับใช้ได้

ดูเพิ่ม

  • ลิขสิทธิ์ - หน้าคำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์ในไร้สาระนุกรม
  • นโยบายการใช้ภาพ - สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะอัปโหลดสื่อใด ๆ เข้าสู่ไร้สาระนุกรม
  • คู่มือสอนการใช้งาน - คู่มือที่มือใหม่ทุกคนควรอ่านเพื่อทำความคุ้นเคยกับไร้สาระนุกรมและการแก้ไขด้วยโค้ดวิกิ
  • การก่อเกรียน - รายการสิ่งที่คุณ ไม่ควรทำ ในไร้สาระนุกรม
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.