เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ไร้สาระนุกรม:นโยบายในการลบบทความ

นโยบายการลบบทความที่สร้างขึ้นมาใหม่

ถ้าบทความได้ถูกเขียนขึ้น โดยมีเนื้อหาลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ ซึ่งอาจจะขัดกับนโยบายไร้สาระนุกรมไทย จะทำให้มีการแจ้งลบหรือไปแล้วได้ โดยมีนโยบายทั่วไปดังนี้

 1. บทความไม่มีเนื้อหา ไร้สาระ ทดลองเขียน หรือมีเพียงชื่อบทความ
 2. บทความที่ไม่เหมาะสมสำหรับไร้สาระนุกรมไทย
 3. บทความก่อเกรียน
 4. บทความที่มีเนื้อหาเจตนาโฆษณา
 5. บทความที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับชื่อบทความ
 6. บทความรวมรายชื่อเว็บไซต์และไม่มีเนื้อหาอื่นเพิ่ม
 7. บทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่มีการแก้ไขภายใน 7 วัน
 8. บทความที่สั้นมาก ไม่มีเนื้อหาที่มีสาระ ซึ่งไม่อาจถือว่าเป็นโครง
 9. บทความที่ไม่ได้เป็นภาษาไทย

โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบอาจเลือกที่จะไม่ลบ หรือลบเนื่องจากกรณีอื่นที่ไม่ได้เอ่ยขึ้นด้านบน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวด้านบน สามารถแก้ไขได้โดยการเขียนบทความให้สมบูรณ์

นโยบายการลบสำหรับบทความที่มีอยู่เดิม

โดยส่วนใหญ่แล้วบทความที่เหลือรอดในไร้สาระนุกรมได้นั้น มักจะถูกตรวจสอบโดยชาวไร้สาระนุกรมแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้บทความที่เหลือรอดพอที่จะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและถูกต้องตามหลักของไร้สาระนุกรมได้ในระดับหนึ่ง

แต่บางครั้งอาจจะมีบ้างที่เกิดจากความพลั้งเผลอของชาวไร้สาระนุกรมที่ไม่สังเกตเห็นหรือคิดว่ายังไม่ถึงขั้นผิดหลักขั้นร้ายแรง ดังนั้นบทความบางชิ้นที่ไม่เหมาะสมอาจจะหลงเหลืออยู่ โดยหากพบเห็นสามารถแจ้งลบได้ในทันที

นโยบายหนึ่งของไร้สาระนุกรมนั้นคือการ เน้นเขียนไม่เน้นลบ ดังนั้นหากบทความใดถูกเขียนขึ้นมาในไร้สาระนุกรม แล้วบทความนั้นไม่ขัดกับหลักใดก็ตามของไร้สาระนุกรม บทความนั้นจะถูกปกป้องโดยชาวไร้สาระนุกรมโดยอัตโนมัติ หากบทความนั้นถูกก่อเกรียนขึ้นมา บทความนั้นจะถูกย้อนคืนมาในแทบจะทันที ดังนั้นถึงจะเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างใด หากบทความนั้นไม่ได้ถูกลบหรือแจ้งลบโดยชาวไร้สาระนุกรมแล้ว สิ่งที่ท่านควรทำจึงไม่ใช่้การเข้าไปทำหน้าว่างที่บทความแต่เป็นการ พูดคุยหรือแจ้งลบที่หน้านั้นแทน

การแจ้งลบ

สามารถทำการแจ้งลบได้ไม่ว่าในหน้าบทความ ภาพ แม่แบบ หมวดหมู่ หรือหน้าอื่นๆ ด้วยการใส่คำว่า

{{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}}

ไว้ที่ส่วนหัวของหน้านั้น โดยคงเนื้อหาเดิมไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาลบหน้าดังกล่าว โดยตัวอย่างสาเหตุที่แจ้งลบอันเหมาะสมที่จะให้ผู้ดูแลสามารถลบได้ในทันทีนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. เล่นหิ้งขั้นรุนแรง
 2. ใช้ชื่อนามสกุลจริงในบทความ (อาจจะเปลี่ยนเป็นการแก้ไขแทน)
 3. บทความด่าทอเพียงอย่างเดียว (อาจจะเปลี่ยนเป็นการแก้ไขแทน)
 4. บทความเสื่อม (อาจจะเปลี่ยนเป็นการแก้ไขแทน)
 5. ผู้เริ่มเขียนบทความประสงค์ให้ลบ โดยต้องตรงตามเงื่อนไขการลบบทความที่ผู้เริ่มเขียนประสงค์ให้ลบ

การลบบทความที่ผู้เริ่มเขียนประสงค์ให้ลบ

โดยปกติ เมื่อมีผู้เริ่มเขียนมาแจ้งลบ ผู้ดูแลไร้สาระนุกรมจะสามารถพิจารณาลบได้เช่นกัน แต่ไม่ใช่ทุกบทความที่ผู้เขียนแจ้งลบจะต้องถูกลบเสมอไป หากแต่ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. บทความที่มีผู้เริ่มบทความเป็นผู้เขียนเพียงคนเดียว และไม่มีผู้เขียนอื่นอีก
 2. บทความที่ไม่ได้รับความสนใจโดยทั่วไปจากชาวไร้สาระนุกรม

อนึ่ง การที่ผู้เริ่มเขียนทำหน้าว่าง ในบางกรณีจะไม่ถูกนับว่าเป็นการก่อเกรียน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งลบของผู้เริ่มเขียนแทน และจะดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น

การแจ้งลบบทความที่ถือว่าเป็นการก่อเกรียน

อย่างไรก็ตามติดป้ายแจ้งลบก็สามารถถือว่าเป็นการก่อเกรียนได้หากได้กระทำตรงดั่งเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ติดป้ายแจ้งเตือน พร้อมกับลบเนื้อหาของบทความทิ้ง
 2. ติดป้ายแจ้งเตือนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ในกรณีที่มีบทความบางส่วนที่ไม่เหมาะสม ทางไร้สาระนุกรมจะอนุโลมให้สามารถทำการแก้ไขหรือลบเนื้อหาบางส่วนของบทความบริเวณที่ไม่เหมาะสมได้ในทันที ทว่าด้วยนโยบายของไร้สาระนุกรมที่ว่าด้วยการ เน้นเขียนไม่เน้นลบ จึงทำให้การเลือกที่จะลบบทความแทนที่จะเป็นการแก้ไขนั้นอาจถูกมองว่าเป็นการก่อเกรียนระดับเบาและถูกย้อนคืนบทความกลับมาได้ ดังนั้นถ้าเห็นบทความส่วนไหนไม่เหมาะสมจริง ขอความกรุณาหาทางแก้ส่วนนั้นก่อน หากทำไม่ได้ก็ขอให้อ้างอิงจากนโยบายการเขียนบทความเป็นหลักว่าเนื้อหาส่วนนั้นละเมิดต่อนโยบายหรือไม่ หากละเมิดจริงขอให้เขียนข้อความกำกับอธิบายการแก้ไขเอาไว้ หรือเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่มีการสื่อสารที่ผิดพลาดกับสมาชิกท่านอื่น ท่านก็สามารถไปแจ้งสาเหตุยังหน้าพูดคุยของบทความเพื่อขอความเห็นแล้วจึงลงมือแก้ไขหรือลบบมความที่ไม่เหมาะสมส่วนนั้นในภายหลังก็ได้