เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ไร้สาระนุกรม:หน้าผู้ใช้

นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

หน้าผู้ใช้ คือหน้าส่วนตัวที่ผู้ใช้ทุกท่านสามารถเขียนเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองให้ชาวไร้สาระนุกรมคนอื่นได้อ่านเช่นเดียวกับเว็บบล็อกต่างๆ

อนึ่ง นโยบายและข้อความที่กล่าวถึงหน้าผู้ใช้จะหมายรวมถึงหน้าย่อยในหน้าผู้ใช้ด้วย เช่น "ผู้ใช้:.../..."

ความเป็นส่วนตัวของหน้าผู้ใช้

ไร้สาระนุกรมให้อิสระเสรีแก่ผู้ใช้ทุกคนในการเขียนบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง หรือโม้ โกหก อย่างไรก็ได้ ไม่มีใครห้าม (แต่มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อเช่นกัน) นอกจากนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับการพิทักษ์ความเป็นส่วนตัวในหน้าผู้ใช้จากผู้ดูแลไร้สาระนุกรมในแง่ของความเป็นส่วนตัว การแก้ไขหน้าผู้โดยผู้ใช้อื่น อาจจะถือว่าเป็นการก่อเกรียนได้ ถ้าผู้ใช้ร้องทุกข์มา หรือถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวในหน้าผู้ใช้

หน้าผู้ใช้ทุกหน้าถือว่าเป็นสมบัติของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ ในขณะเดียวกันไร้สาระนุกรมก็ให้ความคุ้มครอง โปรดทราบว่าหน้าผู้ใช้ไม่ใช่หน้าที่ผู้ใช้อื่นๆ จะร่วมแก้ไขได้ตามใจชอบเฉกเช่นบทความทั่วไป การแก้ไขต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของหน้าก่อน และต้องมีหลักฐานการอนุญาตด้วย จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็นการแก้ไขโดยพละการ ผู้แก้ไขนั้นอาจจะโดนบทลงโทษตามแบบของไร้สาระนุกรมได้

สิ่งที่ห้ามมีบนหน้าผู้ใช้

ถึงแม้ว่าผู้ใช้มีอิสระเสรีในการละเลงหน้าผู้ใช้ก็จริง แต่ทว่าไร้สาระนุกรมเองก็ไม่ต้องการให้อิสระของผู้ใช้หนึ่งใด ละเมิด/สร้างความเดือนร้อนต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะในหรือนอกไร้สาระนุกรมเช่นกัน เนื้อหาต้องห้ามบนหน้าผู้ใช้มีดังนี้

  1. เนื้อหาอันเข้าข่ายไปในทางหมิ่นประมาทผู้หนึ่งผู้ใด
  2. เนื้อหาอันผิดศีลธรรมจรรยา มารยาท อันดีของสังคม
  3. เนื้อหาอันเข้าข่ายเล่นหิ้ง
  4. เนื้อหาอันสร้างความแตกแยกในสังคม
  5. เนื้อหาอันหยาบคายเกินไปและ/หรือเข้าข่ายเขียนเล่นซึ่งขัดแย้งกับไร้สาระนุกรม:อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรมอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ไร้สาระนุกรมสงวนการลงข้อมูลส่วนตัวบางประการบนหน้าผู้ใช้และหน้าพูดคุย เพื่อป้องกันการใช้หน้าผู้ใช้ในทางมิชอบ เช่น การทิ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใด อันจะทำให้บุคคลนั้นๆได้รับความเดือดร้อนจากการที่ข้อมูลส่วนตัวถูกเผยแพร่ได้ โดยข้อมูลส่วนตัวที่พึงเว้นจากหน้าผู้ใช้ได้แก่

  1. หมายเลขโทรศัพท์
  2. นามของบุพการี หรือสมาชิกในครอบครัว
  3. ที่อยู่อาศัยของบุคคล

สำหรับอีเมล ผู้ใช้มีอิสระที่จะบอกผู้อื่นในหน้าผู้ใช้ได้ แต่ผู้ใช้ควรระวังว่า ใครก็ได้สามารถใช้ประโยชน์จากอีเมลของท่าน รวมทั้ง ไมนิง บอต ซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลอีเมลของท่านเพื่อส่งข้อความฟิชชิงใส่อีเมลท่าน

  • ข้อแนะนำสำหรับการให้อีเมลก็คือ อย่าใส่อีเมลตรงๆ แต่ให้แก้ไข เช่น [email protected] ให้แก้เป็น uncyclo(แอท)ฮอตเมลดอทคอม

การสร้างและการใช้งาน

การสร้างหน้าผู้ใช้
ไม่ยาก เพียงมองหาชื่อผู้ใช้ของตนเองที่มุมขวาบน ถ้ายังไม่มีหน้าผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้จะแสดงเป็นสีแดง ให้คลิกที่ชื่อผู้ใช้นั้นเลย แล้วจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นมา ให้พิมพ์ข้อความลงไปเลยแล้วกดบันทึก
หน้ากรุของผู้ใช้ สามารถสร้างได้ตามอัธยาศัย
หน้ากรุหรือหน้าลิงค์ย่อยของหน้าผู้ใช้นั้น ผู้ใช้และคนสามารถสร้างเพิ่มได้ตามอัธยาศัยและไม่จำกัดจำนวนหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ผู้นั้นสามารถเขียนบทความต่างๆเกี่ยวกับตนเองหรือเรื่องส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างหน้ากรุทำได้โดยพิมพ์ลิงค์
[[ผู้ใช้:__ชื่อ__/__ชื่อกรุ__]]

โดยหน้าที่ลิงค์ไปหานั้นจะเป็นหน้ากรุย่อยของหน้าหลักนั้นอีกที และจะไม่แสดงอยู่ในหน้าหลักอื่นเวลาหาโดยปรกติ

ใช้หน้าย่อยของผู้ใช้เพื่อร่างบทความหรือวัตถุประสงค์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทความ
ผู้ใช้สามารถใช้หน้าย่อยของตัวเองเพื่อเพื่อร่างบทความหรือวัตถุประสงค์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทความได้ และหน้าย่อยจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับหน้าผู้ใช้หลัก
การสร้างหน้าเปลี่ยนทางของบทความมายังหน้าผู้ใช้
ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างหน้าเปลี่ยนทางของบทความมายังหน้าผู้ใช้ใดๆได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้นั้นจะเป็นขาประจำหรือผู้ดูแลก็ตาม

นโยบายที่เกี่ยวข้อง