เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ไร้สาระนุกรม:แหล่งข้อมูลอื่น

นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

บทความในไร้สาระนุกรมสามารถรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากไร้สาระนุกรม โดยข้อมูลที่ลิงก์ไปนั้นจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมให้ผู้อ่าน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามลิงก์ไร้สาระนุกรมไม่ใช่เว็บที่รวมเฉพาะลิงก์ (ดูเพิ่มอะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม)

สิ่งที่ควรจำแก้ไข

 1. จำนวนลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นควรมีให้น้อยและตรงเนื้อหามากที่สุด ไม่ลิงก์ไปที่เว็บที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
 2. ลิงก์ควรเก็บไว้ที่ส่วนท้ายสุดของบทความภายใต้หัวข้อ "แหล่งข้อมูลอื่น"
 3. พยายามเลี่ยงการลิงก์ไปที่หลายหน้าในเว็บไซต์เดียวกัน โดยพยายามหาหน้าที่เป็นหน้าหลักและทำลิงก์ไปแทนที่
 4. เว็บที่ลิงก์ไป สามารถเข้าดูได้โดยทุกคนโดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน
 5. ไร้สาระนุกรมมีนโยบายห้ามสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เก็บภาพการ์ตูนที่สแกนมา หรือลิงก์ไปยังเว็บรวมเพลงหรือเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ดาวน์โหลด
 6. ห้ามสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่อยู่ใน ไร้สาระนุกรมแบล็กลิสต์ ซึ่งจะส่งผลให้หน้านั้นไม่สามารถบันทึกได้
 7. ถ้าเป็นไปได้ให้ลิงก์ไปยังเว็บภาษาไทยเป็นอันดับแรก โดยถ้าเว็บไทยไม่มีเนื้อหาที่ต้องการ ให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ตามความเหมาะสม และให้ระบุที่ส่วนท้ายของบรรทัดว่าลิงก์ในหน้านั้นเป็นเว็บภาษาใด

เว็บที่ควรลิงก์ไปแก้ไข

 1. เว็บที่ลิงก์ไปที่เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคคล เว็บไซต์ ควรลิงก์ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการอันดับแรก
 2. เว็บที่มีเนื้อหาให้ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ เช่น ประวัติ ข้อมูลเฉพาะ ของตัวเนื้อหา

เว็บที่ควรเลี่ยงแก้ไข

 1. เว็บที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรง
 2. เว็บที่พยายามชักจูง โฆษณา หรือขายสินค้า
 3. เว็บไซต์ที่พยายามติดตั้งสปายแวร์ ให้กับผู้เข้าชม
 4. เว็บไซต์ที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกถึงเข้าชมได้ แม้ว่าจะสมัครสมาชิกฟรีก็ตาม
 5. ลิงก์ไปยังเสิร์ชเอนจินให้ทำการค้นหาอีกต่อหนึ่ง
 6. ลิงก์ไปยังบทวิจารณ์ หรือเว็บที่แสดงความเห็นส่วนตัว จากเว็บหรือบล็อกส่วนตัว
 7. ลิงก์ไปยังเว็บที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากไร้สาระนุกรมไทยเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมอันดับต้น การสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดจะทำให้มีผลเข้าชมเว็บไซต์นั้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าเว็บไซต์นั้นจะเป็นเว็บไซต์ในเชิงการค้าหรือเผยแพร่ข้อมูลในด้านความรู้ก็ตาม ให้พยายามหลีกเลี่ยงการทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของหรือดูแล หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บไซต์นั้น อย่างไรก็ตามไร้สาระนุกรมได้ใช้แท็ก โนฟอลโลว์ ซึ่งจะไม่ทำให้อันดับการค้นหาเพิ่มขึ้นสำหรับเว็บที่ลิงก์ไปหาก็ตาม
 8. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์รวบรวมวิดีโอ เช่น ยูทูบ พยายามพิจารณาว่าการลิงก์ไปยังเว็บนั้นว่าเหมาะสมหรือไม่เช่น สร้างลิงก์สิบลิงก์เพื่อให้ผู้อ่านได้ฟังเพลงครบทั้งอัลบั้ม เป็นต้น
 9. ลิงก์ไปยังเว็บบอร์ดหรือฟอรัมที่ไม่ได้มีการเก็บสำเนาลงกรุ เช่น พันทิป ข้อมูลในเว็บบอร์ดจะถูกลบเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ลิงก์ใช้งานไม่ได้และต้องตามลบในภายหลัง

การสร้างลิงก์แก้ไข

ไร้สาระนุกรมแนะนำให้สร้างลิงก์พร้อมคำอธิบายลิงก์ เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่าคือลิงก์ใดก่อนที่จะกดเข้าไปอ่าน

โดยการสร้างลิงก์แบบไม่มีคำอธิบายจะแสดงผล (โค้ด และการแสดงผล)
[http://example.com/]

[1]
โดยการสร้างลิงก์แบบแสดงเฉพาะชื่อลิงก์
http://example.com/

http://example.com/
การสร้างลิงก์พร้อมคำอธิบาย (เป็นวิธีที่แนะนำให้ใช้มากที่สุด)
[http://example.com/ เว็บไซต์ตัวอย่าง]

เว็บไซต์ตัวอย่าง

ซึ่งเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังภาษาอื่นอาจกำกับไว้ด้วยว่าภาษาใดเช่น

[http://example.com/ เว็บไซต์ตัวอย่าง] {{en icon}}

เว็บไซต์ตัวอย่าง แม่แบบ:En icon

โดยใช้รหัสภาษาสองตัวอักษรแทนที่ เช่น {{en icon}} (ภาษาอังกฤษ) {{de icon}} (ภาษาเยอรมัน) {{ja icon}} (ภาษาญี่ปุ่น) ส่วนภาษาไทยนั้นไม่ต้องกำกับ

การสร้างลิงก์พร้อมคำอธิบายเป็นวิธีที่แนะนำให้ใช้มากที่สุดในไร้สาระนุกรม เพราะผู้อ่านจะได้รู้ว่าเว็บที่กำลังจะกดเข้าไปนั้นคืออะไร

ส่วน "แหล่งข้อมูลอื่น"แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นทั้งหมดให้เก็บรวบรวมไว้ที่ส่วนท้ายของบทความ โดยรวมไว้ในหัวข้อ "แหล่งข้อมูลอื่น" และให้จัดเรียงตามความสำคัญจากมากไปน้อย โดยเขียนเป็นหัวข้อ ดังตัวอย่าง เช่น

== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://example.com/link_1 แหล่งข้อมูลที่หนึ่ง]
* [http://example.com/link_2 แหล่งข้อมูลที่สอง]

ดูเพิ่มแก้ไข