เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

การคัดเลือกบทความคัดสรร : เจมส์ บ๊อง (บทความขำขัน)

< ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร
โปรดทราบ: หัวข้อนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นเวลา 3590 วันล่วงมาแล้ว และไม่ต้องการการแสดงความเห็นอีกต่อไป เพราะหัวข้อนี้หมดอายุขัยตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว
หัวข้อนี้ได้รับการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ชื่ออ้างอิงของหน้านี้ : ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร/ขำขัน/เจมส์ บ๊อง