เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

การคัดเลือกบทความคัดสรร : พี่โต (บทความติดเรท)

< ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร
โปรดทราบ: หัวข้อนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นเวลา 34 วันล่วงมาแล้ว และไม่ต้องการการแสดงความเห็นอีกต่อไป เพราะหัวข้อนี้หมดอายุขัยตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว
หัวข้อนี้กำลังรอการตัดสินอยู่ คุณสามารถร่วมลุ้นได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน


ชื่ออ้างอิงของหน้านี้ : ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร/ติดเรท/พี่โต