เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

การคัดเลือกบทความคัดสรร : เหตุผลวิบัติ (บทความมีสาระ)

< ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร
  • Symbol support vote.svg เห็นด้วย อ่านแล้วเห็นชัดเลยถึงความจริงของสังคมไทย แจ่มครับ 红日霸王(2)|談論 09:13, 17 มีนาคม 2554 (ICT)
โปรดทราบ: หัวข้อนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นเวลา 3361 วันล่วงมาแล้ว และไม่ต้องการการแสดงความเห็นอีกต่อไป เพราะหัวข้อนี้หมดอายุขัยตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว
หัวข้อนี้ได้รับการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ชื่ออ้างอิงของหน้านี้ : ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร/มีสาระ/เหตุผลวิบัติ