เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

4กุมารหาญกล้า

4กุมารหาญกล้า เป็นฉายาของฮีโร่ที่สังคมรังเกียจ แต่ยังคงสู้เพื่อความสงบสุขของโลก รวมทั้งสิ้น 4 คน ทุกคนมีพลังพิเศษสูงกว่าระดับ A
รายชื่อ 4กุมารหาญกล้า
1. อุกิด เดอะ ฟาส
2. เร้ด พิก
3. แฟกซ์ สตอรี่
4. จ่าสิบเอก รอย