ยุบ

ข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ

บอตนี้ถูกเริ่มสร้างขึ้นมาใช้กับวิกิพีเดีย แต่ไม่มีงานทำเพราะบอตรุ่นพี่ทำงานเรียบร้อยดี จริงถูกนำมาปรับใช้กับไร้สาระนุกรม โดยเขียนขึ้นในหลากหลายภาษาแล้วแต่กำลังงานครับ

ติดต่อ

ที่ ผู้ใช้:Patzagorn Y?