ไร้สาระนุกรม:หน่วยตบเกรียน


หน่วยตบเกรียนเป็นหน่วยที่เชี่ยวชาญและถูกฝึกฝนมาอย่างดี
ตีนตบนั้น อาจจะถูกใช้ปราบเกรียนเป็นครั้งคราว
ส.ต.อ.สล๋างที่บอกว่าจะตบหลายครั้งแล้วยังไม่ตบสักที
นี่คือจุดจบของเกรียนระยะสุดท้าย

ประกาศ!!! หน่วยตบเกรียนรุ่นแรกถูกยุบแล้ว รอการปรับโครงสร้างใหม่เร็วๆนี้ จาก ผู้การอาเรียไซร้


 • “ อ๊าาาา อย่าเข้ามานะ อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

เนื่องด้วยว่า ไร้สาระนุกรมนั้น เป็นโอเพนซอร์ซที่ใครก็ได้สามารถเข้ามาแก้ไข ดังนั้น จึงมีบรรดา เกรียน เข้ามาก่อเกรียนอยู่เนืองๆ หน่วยตบเกรียน เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ปราบปราม การก่อเกรียน ที่พยายามจะทำร้ายไร้สาระนุกรมของเราด้วยมาตรการต่างๆที่เรามี

คำขวัญ

Cquote1.png จงปฏิบัติต่อเกรียนด้วยความรักและเมตตา แล้วฆ่ามันทิ้งอย่างเลือดเย็น Cquote2.png

อย่างไรก็ตาม คำขวัญของหน่วยอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ตามใจของผู้บัญชาการ แต่ถ้าเปลี่ยนแล้ว ให้เอาของเก่าไปเก็บไว้ข้างล่าง

วิสัยทัศน์ของหน่วยตบเกรียน

 1. ลดจำนวนเกรียน
 2. เพิ่มจำนวนหน่วยตบเกรียน
 3. ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกเกรียน
 4. พัฒนาหน่วยตบเกรียนให้มีความสามารถในระดับสากล
 5. ทำตัวเป็นเกรียนเสียเอง

ลักษณะของการตบเกรียน

 1. จะต้องอยู่ภายใต้ นโยบายของไร้สาระนุกรม การตอบโต้เกรียนอย่างหยาบคาย ด้วยความจงใจ จะไม่เป็นที่ยอมรับ
 2. ไม่เข้าใจ ให้ไปอ่านข้อ 1
 3. ถ้ายังไม่เข้าใจอีก ให้ไปอ่านข้อ 2
 4. ยังไม่เข้าใจอีกเรอะ ให้ไปอ่านข้อ 3
 5. อ้าว... อ่านมาแล้วยังไม่เข้าใจอีก ก็ไปอ่านข้อ 4 สิครับ
 6. สรุปแล้วคุณเคยรู้เรื่องอะไรบ้างไหม
 7. ................
 8. แล้วข้อ 7 จะว่างไว้ทำไม?

มาตราการตบเกรียน

ให้ยึดหลักการที่ว่า "ที่นี่ไร้สาระนุกรม ห้ามมีสาระ" อย่างไรก็ตาม การตบด้วยความเข้าใจผิด บางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ และเมื่อผิดพลาด ขอให้กล่าวขอโทษต่อผู้เสียหาย อีกทั้ง ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะกล่าวว่าขอโทษ

แต่ห้ามปราณีต่อเกรียนอย่างเด็ดขาด และอย่าลืม อย่าใช้คำหยาบโดยไม่จำเป็น

แนวปฎิบัติต่อเกรียนจำพวกก่อเกรียนในหน้าบทความ

 1. การต่อกรกับเกรียนประเภทนี้นั้น ให้ย้อนการแก้ไขของเกรียนเหล่านั้น แล้วเตือนเหล่าเกรียนด้วยการใช้แม่แบบ:test โดยการติด {{test}} ที่ส่วนบทสุดของหน้าผู้ใช้ก่อเกรียนก่อนในเบื้องต้น หรือใช้สคริปต์จัดให้ในการทำการ
 2. แต่ถ้าเกรียนนั้นยังคงขัดขืน ดื้อดึงต่อไป ให้เริ่มตอบโต้ด้วยการใช้แม่แบบ:ก่อเกรียน1 ด้วยการติด {{ก่อเกรียน1|ชื่อบทความที่ถูกก่อเกรียน}} หรือใช้สคริปต์จัดให้
 3. ถ้าเกรียนยังคงขัดขืนต่ออีก ให้ติด แม่แบบ:ก่อเกรียน2, แม่แบบ:ก่อเกรียน3 หรือ แม่แบบ:ก่อเกรียน4 ลงไปอีก สำหรับแม่แบบทั้ง 3นี้ ไม่สามารถใช้สคริปต์จัดให้ช่วยเหลือได้ แต่ก็ทำได้คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือติด {{ก่อเกรียน2|ชื่อบทความที่ถูกก่อเกรียน}}, {{ก่อเกรียน3}} หรือ {{ก่อเกรียน4}} ที่ส่วนล่างของแม่แบบที่ใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้
  • ตั้งแต่แม่แบบก่อเกรียน 3 การใส่ชื่อบทความนั้นไม่จำเป็น
  • ไม่มีความจำเป็นต้องเรียงลำดับ 2, 3 และ 4 ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ต่อกรกับเกรียนว่ามีความร้ายแรงเพียงใด
 4. ระหว่างที่เริ่มใช้แม่แบบก่อเกรียน 2-4 อย่าลืมมาแจ้งผู้ดูแลด้วย เพื่อที่จะได้ลงมือจัดการได้ทันท่วงที
ข้อพึงจำ
เกรียนจำพวกนี้ โดยมากจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่จะก่อเกรียนอยู่แล้ว อย่าพยายามตอบโต้ด้วยคำพูดส่วนตัว เพราะนอกจากจะเป็นการเสียเวลาแล้ว ยังอาจจะทำให้หน้าผู้ใช้ของท่านกลายเป็นเป้าของการก่อเกรียนแทนอีกด้วบ

แนวปฎิบัติต่อเกรียน/ติ่งหูจำพวกที่เข้ามาด่าอย่างเดียว

แนวปฎิบัติต่อพวกนี้นั้น ขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ และความถนัดของท่านไป แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักพึงพิจารณาดังนี้

 • ไม่จำเป็นที่เราต้องไปสั่งสอนเกรียนให้เข้าใจความจริง บางครั้ง บัวใต้น้ำนั้น ยากที่จะกลายเป็นบัวพ้นน้ำ
  • นอกจากนี้ ที่นี่คือไร้สาระนุกรม ไม่จำเป็นต้องมีสาระเสมอไป
  • แต่ถ้าคุณชอบ อยากจะสาระ หรือโปรดสัตว์ ก็สุดแต่ใจของท่านเถิด
  • ถ้าจะเอาคำพูดของเกรียน/ติ่งหูมาล้อเลียน ก็ไม่มีใครเขาว่าคุณนี่ อย่าลืมว่าที่นี่ ไร้สาระนุกรม
   • ขนาดผู้ดูแล ยังเอามาล้อกันได้ ทำไมเราจะล้อติ่งหูไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ยึดมั่นในข้อปฎิิบัติต่อไปนี้

 • ถ้าผู้ที่เข้ามานั้น มีเหตุและผลที่หนักเพียงพอ ขอให้รับเอาไว้พิจารณา ขอให้ยึดมั่นในหลักการณ์และเหตุผลมากกว่าอารมณ์
 • ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่เราต้องไปหยาบคายต่อเกรียนที่หยาบคาย
  • อีกทั้งการตอบโต้เกรียนที่ขัดต่อนโยบายของไร้สาระนุกรมเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

แนวปฎิบัติต่อการทำหน้าว่าง

อ่านเพิ่มเติมที่ ไร้สาระนุกรม:การทำหน้าว่าง

 1. ย้อนการแก้ไขบทความที่ถูกทำว่าง
 2. แทงแม่งเลย! แปะ {{subst:uw-delete|ชื่อบทความที่ถูกทำว่าง}} --~~~~ที่หน้าพูดคุยของผู้ที่ทำหน้าว่าง หรือใช้สคริปต์จัดให้ก็ได้
 3. ถ้ายังไม่ฟัง แจ้งผู้ดูแล และแจ้งก่อเกรียนได้เลย

ผู้ที่จะเข้าร่วมหน่วยตบเกรียน

 1. จะต้องเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อไร้สาระนุกรม และแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าจงรักภักดีต่อไร้สาระนุกรม
 2. จะต้องเข้าใจในนโยบายของไร้สาระนุกรมอย่างดี
 3. จะต้องไม่เป็นเกรียนเสียเอง
 4. จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ดูแล และให้ถือว่า การดำเนินการของหน่วยตบเกรียน อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ดูแล
 5. ไม่สามารถนับหุ่นเชิดเป็นสมาชิกได้ แต่สามารถใช้เพื่อตอบโต้การก่อเกรียนได้
 6. สามารถอดทนต่อการฝึกฝนของหน่วยตบเกรียนได้
 7. ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่หน่วยตบเกรียน
 8. มั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถในการปราบเกรียน
 9. ถ้ามีประสบการณ์ตบเกรียนมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


อำนาจพิเศษ

ไม่มีอำนาจพิเศษใดๆนอกเหนือจากผู้ใช้อื่นๆ เว้นแต่ว่า ผู้ใช้ท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดูแล

สมาชิก

สมาชิกหลัก หน่วยจู่โจม และซุ่มตบ

ยุวสมาชิก หน่วยสอดแนม และผู้สังเกตเกรียนการณ์

ผู้ใช้ที่ต้องรอการพิจารณาเนื่องจากอาจเป็นเกรียน

ประวัติการเกรียนทำงาน

ซึ่งตอนนี้เสธ. ธีร์ ได้ย้อนกลับคืนสู่สภาวะปกติ ก่อนท่านไอ้ขี้เมา จะมาลงดาบสะบั้นด้วยตัวท่านเอง

 • 9 ธันวาคม 2553 เตะ ผู้ใช้:Darkwiki ออกไปจากไร้สาระนุกรมตลอดกาล เนื่องจากจับได้ว่าเป็นเกรียนปลาร้าวัย
 • 24 มกราคม 2554 ตบเกรียนผู้ใช้:Fire55เนื่องจากจับได้ว่าเป็นเกรียนปลาร้าวัย
 • 10 พฤษภาคม 2554 แบน ไอพี 49.48.211.72 ตลอดกาล เพราะพบว่าได้ทำการก่อกวนตามบทความต่างๆ และทำการโจมตีแม่แบบที่สำคัญๆ นอกจากนั้นยังทำการก่อเกรียนบนหน้า ผู้ใช้:Warofdefeat คุยกับผู้ใช้:Warofdefeat และแม่แบบที่ใช้ในหน้าผู้ใช้ของผู้ใช้:Brandy Friskey และต้องสงสัยว่าเป็นเกรียนปลาร้าวัยอีกด้วย

พูดถึงหน่วยตบเกรียน

 • “ ผู้ที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยตบเกรียนนั้น ไม่ได้หมายความว่า สั่งคนอื่นให้ซ้ายหัน-ขวาหันได้ แต่หมายถึงผู้ที่ต้องเข้าไปลุยกับเกรียนเป็นคนแรกๆต่างหาก อีกทั้งยังต้องสามารถให้คำแนะนำผู้ใช้ท่านอื่นๆได้ด้วย ถ้าทำ๒อย่างนี้ไม่ได้ ก็ไม่ควรเป็น”

 • “ กับเกรียนแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีสาระให้มาก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้คำหยาบกับเกรียนได้”

 • “ ถ้าจะเกรียน มาเกรียนกับหน่วยตบเกรียนจะดีกว่า”

 • “ สู้ต่อไป ไอ้มดแดงขี้เมา ! สู้เขา ! หน่วยตบเกรียน ! เดมาดื ช็อกกา...”

 • “ระเบียบของหน่วยตบเกรียนก็อาจจะใช้ไม่ได้ในบางทีกับคนบางคน เพราะไอ้คนนั้นมันชอบทำตามดุลยพินิจใจตัวเองมากกว่า”

 • “ สำหรับเกรีัยนนั้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เกรียนก็คือเกรียนอยู่วันยังค่ำ เกรียนที่ใจ ใช่ศีรษะ... แก้ไม่หายถ้าไม่เลิกเกรียน ถ้าไม่เลิกเกรียนแล้วมันจะตายใช่มั้ย??? ถ้าใช่ ผมจะช่วยคุณตบเกรียนเอง”

 • “ พูดอะไรซะยืดยาว จะตบเกรียนก็ตบเลยสิวะ อย่าลังเล!”

 • “ ศาสตร์ตบเกรียน คือการตบเกรียนอย่างมีศิลปะ ให้ถึงกระดูกดำ อย่าลังเล ตบแมร่งเลย

  ~ หม่าม้า ปลาจวดผู้เผยแพร่เคล็ดวิชาACEตบเกรียน
 • “แมวขาวหรือแมวดำไม่สำคัญ ขอให้ตบเกรียนทัน ก็ดีพอ”

 • “ตบเกรียน เกรียนใหญ่ๆ ตบไข่ ตบนม ตบเกรียน หัวกลมๆ ตบนม ตบไข่”

  ~ สมเสร็จป๋าตร๊อฟที่ 10 ลอกมาจากเพลงโรตีตามกีฬาสี
 • “ถ้ามั่นใจว่านั่นคือการก่อเกรียน ก็ย้อน(แม่ง)เลยครับ ไม่ต้องกลัวเกรง”

  ~ ท่านปาก่อน จากเฟสบุ๊ค
 • “บวกก่อน First Blood ก่อน ได้เปรียบก่อน”

 • “อย่าให้เกรียนนั้นจงลอยนวล!!!!”

 • “History shows that there are no invincible grian and that there never have been.”

 • “When I was just a little grian , I ask grian master what will I be..”

  ~ ไอ้ปากหมาป๋าตร๊อฟ อยากจะโชว์พาวมั่ง
 • “เจอเมื่อไหร่ ตบสถานเดียว”

 • “ฮิฮิฮิฮิฮิไม่รู้ซิเพราะว่าผมก็เกรียน”

วอร์รูม