ไร้สาระนุกรม:เว็บย่อ

เว็บย่อ หรือ ลิงก์ย่อ ไร้สาระนุกรม คือคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลของหน้าบทความนั้น ในชื่อภาษาอังกฤษล้วน เพื่อให้ง่ายต่อการลิงก์จากแหล่งข้อมูลอื่น

Unicodeengfixuglyurl.png

เพื่อง่ายในการอ้างถึงจากเว็บหรือบล็อกอื่นหรือการใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ที่มีปัญหาในการกรอก URL ภาษาไทย (Internet Explorer ,Mozilla Firefox และ Google Chrome ไม่มีผลกระทบในปัญหานี้) รวมถึงการแชร์ลงในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

การใช้งาน

ใส่คำว่า

{{ว|__ชื่อลิงค์ย่อภาษาอังกฤษ__}}

เช่น

{{ว|Thuj}}

แล้วก็กดเข้าไปที่หน้าดังกล่าวก่อนที่จะ

#redirect[[__ชื่อเต็มของบทความนั้น__]]

เพื่อที่จะให้ลิงค์กลับมายังหน้าที่ต้องการ

ดังนั้นเวลาคุณจะลิงค์จากที่อื่นมาบทความนี้คุณก็ใส่แค่คำว่า
http://th.uncyclopedia.info/wiki/Thjs
แทน
[http://th.uncyclopedia.info/wiki/ทุจศิล_กินชะมัด
หรือ
http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8.........

ก็สามารถลิงค์จากภายนอกมายังที่บทความได้เหมือนกัน

การตั้งชื่อเว็บย่อ

ไม่มีกฎตายตัวว่า ควรจะใช้ชื่อเว็บย่ออย่างไร แต่โดยทั่วไปแล้ว ชื่อของลิงก์ย่อควรจะสั้น กระชับ และถ้าเป็นไปได้ ก็ควรจะเป็นคำที่สะกดง่าย ๆ หรือเป็นคำที่ใช้แพร่หลายอยู่แล้วในผู้พูดภาษาไทย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคำแปลภาษาอังกฤษของชื่อหัวข้อ

ที่สำคัญที่สุดก็คือ ชื่อเว็บย่อจะต้องสื่อความหมายถึงหัวข้อที่โยงไปหา ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าชื่อเว็บจะต้องเป็น "คำ" ในพจนานุกรมภาษาใด ๆ ขอให้สื่อความหมายได้ก็เพียงพอแล้ว

หากไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์เล็กปนกับตัวพิมพ์ใหญ่ (CamelCase) เนื่องจากเป็นการสร้างความยุ่งยากในการพิมพ์ และมีโอกาสที่จะสะกดผิด เนื่องจากสลับตัวเล็ก/ใหญ่ ได้ง่าย

ตัวอย่างเว็บย่อ:

  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ ย่อเป็น Comsci — Comsci เป็นตัวย่อของ Computer Science ซึ่งเป็นคำแปลภาษาอังกฤษของ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (กรณีนี้ หลีกเลี่ยงที่จะใช้ ComSci)
  • โลโมกราฟี ย่อเป็น Lomo — Lomo อ่านว่า โลโม เป็นคำที่ผู้พูดภาษาไทยใช้เรียกทั้ง การถ่ายภาพแบบโลโม (โลโมกราฟี) และ กล้องโลโมและกล้องของเล่นอื่น ๆ (คำว่า Lomo สั้นและสะกดง่ายกว่า Lomography ในขณะที่ยังใช้สื่อสารได้ จึงเลือกใช้ชื่อลิงก์ย่อเป็น Lomo)

ส่วนเว็บที่เป็นหน้านโยบายหรือหน้าที่มีความสำคัญต่อไร้สาระนุกรม (พวกบทความที่ขึ้นต้นด้วย ไร้สาระนุกรม: ) เว็บย่อจะขึ้นต้นด้วย UN: