การคัดเลือกบทความคัดสรร : บร๊ะเจ้าโจ๊ก (บทความเล่นของสูง)

โปรดทราบ: หัวข้อนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นเวลา 649 วันล่วงมาแล้ว และไม่ต้องการการแสดงความเห็นอีกต่อไป เพราะหัวข้อนี้หมดอายุขัยตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว
หัวข้อนี้กำลังรอการตัดสินอยู่ คุณสามารถร่วมลุ้นได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน


ชื่ออ้างอิงของหน้านี้ : ไร้สาระนุกรม:โหวตบทความคัดสรร/เล่นของสูง/บร๊ะเจ้าโจ๊ก