คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

เนื่องจากว่า URL ที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะแสดงเป็นรูปแบบPunycode ซึ่งจะยาวและอ่านไม่ออก ดังภาพ:

Unicode uglyurl.jpg

ดังนั้นการคัดลอก URL ไปทั้งดุ้นจึงเป็นวิธีที่ควรหลีกเลี่ยง โดยบทความนี้จะช่วยอธิบายการใช้ URL ในการลิงก์มาที่วิกิพีเดียไทยจากเว็บอื่น

ลิงก์มาที่บทความ

http://th.uncyclopedia.info/wiki/ชื่อบทความ

โดยให้ใส่ชื่อบทความแทน ชื่อบทความ เช่น