การจัดเรต เป็นการแบ่งประเภทข้อมูลตามเนื้อหา ว่ามีเนื้อหารุนแรง อนาจาร โจมตีรัฐบวม มากน้อยเพียงใด เพื่อกำหนดความเหมาะสม ในการรับชมถึงแม้จะไม่มีใครสังเกตก็ตาม

การจัดเรตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย ปัจจุบัน ยังมีความกำกวมว่าทำไปเพื่ออะไร

สิ่งที่ถูกจัดเรต เกือบเป็นข้อมูลปกปิด

ประวัติศาสตร์แก้ไข

การจัดเรต เริ่มต้นขึ้นยุคใดก็มิทราบ แต่มีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งประเภทสื่อต่างๆตามความเหมาะสมของท่านผู้นั้น และลดการเซ็นเซอร์แต่กระนั้นก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันช่วยลดการเซ็นเซอร์ตรงไหน

การจัดเรตในประเทศเทย เริ่มขึ้นในสมัยยุค คอมอชวย โดยมีจุดประสงค์ของคอมอชวยดังนี้

  • เพื่อกีดกันเยาวชนจากสื่อที่ไม่เหมาะสม
  • เพื่อกีดกันวัยรุ่นจากยาเสพติด
  • เพื่อ......................

ซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมด ไม่บรรลุซักข้อ และยิ่งรายการมีเรตอันตรายเพียงใด ก็ยิ่งมีผู้ชมมากขึ้นเท่านั้น และที่สำคัญ เรท ฉ พบได้น้อยมาก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดเรตแก้ไข

ภาพสัญลักษณ์ คำอธิบาย
  รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กอายุ 2 ถึง 14 ปี
  รายการที่ผลิตขึ้นโดยทเห่อ สำหรับทุกบ้านทุกครัวเรือน  บทความเกี่ยวกับนิยามคำศัพท์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล