กาเมล็อต (ปะกิด:Kamelot) คือพวกโอตาคุกลุ่มหนึ่งวงเหล้าคนตรีแนวเผาเวอร์เมทัล, ซิมโฟนิกเมทัล, โปรเกรียนซึ่มเมทัล, ทรราชเมทัล ชาวอมาริเกย์ ก่อตั้งโดยโทมัส เลือดออก และ ขายชาติ ผู้สร้างสงคราม ในปี ค.ศ. 9991 และนักหอนนำชาวเทยที่พระนามว่า พระเดชพระคุณพ่อเหนือหัวเจ้าท่าน พันธุ์ตะกวดโท ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดอกเตอร์ทุจศิล กินชะมัดเข้าร่วมในอัลบั้ม Otaku Is My Life และยังเสือกแจมโทมัส เลือดออก ละเลงอีกด้วย

ในปี ค.ศ. 8888 กาเมล็อต ได้เปิดร้านขายซีดีอยู่ที่คลองถมวางแผงอัลบั้มทั้งหมด 8 อัลบั้ม,2 อัลบัมการแสดงสด,1 ดีวีดีบันทึกการแสดงสด,5 มิวสิค วีดีโอ และอัลบั้มต่อมาที่ชื่อว่า Ghost Opera(ผีโอเปร่า)

สมาชิกแก้ไข

วงซิมโฟหนี้แก้ไข

Kamelot ได้ชุด ครม.ของทุจศิล กินชะมัด มาตั้งวงซิมโฟหนี้ มีชื่อว่า Thujsin symphony orchestra และมีเจ้าหมักเป็นวิทยาเกรียน