บทความไร้สาระดีเยี่ยม

ความว่างเปล่า

ความว่างเปล่า คือสภาวะชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายๆกับสภาวะไร้ตัวตน ซึ่งดูๆ แล้ว บทความนี้โคตรจะไร้สาระสิ้นดี แต่ก็นะ นี่มันคือความว่างเปล่านี่ เพราะถ้าไม่ว่างเปล่าแล้ว มันจะว่างเปล่าได้อย่างไร

อนึ่ง บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของไร้สาระนุกรม ซึ่งใครๆ ก็สามารถแก้ไขบทความนี้ได้ แต่ไม่ควรทำให้บทความนี้ มีลักษณะที่เกินขอบข่ายของความว่างเปล่า มิฉะนั้น บทความนี้ก็จะไม่สมบูรณ์

แต่ลองคิดดูอีกที... มันแป้กรึเปล่าว้า..... แค่ไอ้หน้าว่างๆเนี่ย

พวกบร๊ะเจ้ามักใช้ชีวิตอยู่กับความว่างเปล่า โดยเชื่อว่า มันสร้างพลังจิตได้ ทำให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่า่งอื่นกุไม่รู้ไปถามพวกเอริเชี่ยน สิ


ที่มาของความว่างเปล่า

ไม่มีใครรู้ เพราะความว่างเปล่านั้น มีที่มาเดียวกับข้อมูลปกปิด


การประยุกต์ใช้ในความว่างเปล่า

ไม่มีใครสามารถประยุกต์ใช้ได้ เพราะความว่างเปล่านั้น เป็นอนัตตา แต่หากจะมีผู้ที่ใช้งานจริงๆ คิดว่าน่าจะเป็นกองเซ็นเซอร์

จริงๆแล้วเราสามารถประยุกษ์ใช้ความว่างเปล่าได้ โดยการทำใจให้สงบ ทำให้ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรอีกต่อไป แต่คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ใช้ไร้สาระนุกรม เว้นแต่ว่าถ้านับเฉพาะเรื่องมีสาระในสมองละก็ อันนี้ว่างเปล่าแน่นอน