คองโก (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางมาจาก คองโก)

คองโก อาจหมายถึง

  1. ประเทศคองโก ที่ที่เรือคองโง่เดสุได้ชื่อมา
  2. เรือประจัญบานคองโก เรือรบยุ่นปี่และนักข่มขืนผู้การในคันไถ คอเคล็ดช้ำ