คิงบูเกอร์ หรือ คิงลี่ เลขานุการกลุ่ม chill out group

บ้านอยู่ นครสวรรค์ แต่มาเรียนที่กรุงเทพ

หลังจากเลิกเรียน คิงบูเกอร์ ต้องไปฝึกฝนวิทยายุทธ Dot A ทุกวัน ส่งผลให้ ทุกวันนี้ คิง ไร้ซึ่งคู่แข่ง และทักษะการเล่น จัดอยู่ในระดับ พระเจ้า