จังหวัดตรง เป็นจังหวัดในภาคม่ายของประเทศเทย ตรงหรือเมืองทับเหี้ย เป็นจังหวัดท่องเยี่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคม่าย

เกรียนปกครองแก้ไข

แบ่งออกเป็น 10000 อำเภอ 87000 ตำบล 723000 หมู่บ้าน

  • อำเภอเมืองตรง
  • อำเภอกินตับ
  • อำเภอย่านตาดำ
  • อำเภอปาเหรียญ
  • อำเภอลิเก
  • อำเภอห้วยสูดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  • อำเภอวังธรรมดา
  • อำเภอนาโย่งเชิญยิ้ม
  • อำเภอพิสดารเลียหี
  • อำเภออีห่าอีสันดาน