จังหวัดละนางเป็นจังหวัดที่คนน้อยที่สุด

อำเภอแก้ไข

  • อำเภอเมียละนาง
  • อำเภอรักน้ำอุ่น
  • อำเภอสากกระบือ
  • อำเภอควยบุหรี่
  • อำเภอสุดสันดาน